WNF reageert op aantijgingen Groene Rekenkamer

21 augustus 2012, 04:00
WNF reageert op aantijgingen Groene Rekenkamer
WNF reageert op aantijgingen Groene Rekenkamer
De Telegraaf publiceerde vorige week een artikel waarin werd gemeld dat het Wereld Natuur Fonds (WNF) en moederorganisatie WWF veel minder geld uitgeven aan natuurbeschermingsprojecten dan ze beweren. Veel geld zou volgens de Stichting Groene Rekenkamer naar reclame en marketing gaan. WNF reageert.

De Groene Rekenkamer is een door wetenschappers en journalisten opgerichte stichting, die onder meer het overheidsbeleid op het gebied van milieu kritisch volgt. “De Groene Rekenkamer is geen overheidsorganisatie. Het belangrijkste doel van de GK wordt op hun site als volgt omschreven: ‘Omdat het de allerhoogste tijd is dat het hysterische milieubeleid wordt gestopt, dat de enge macht van de milieuorganisaties wordt gebroken, dat de overheid Uw belastingcenten uitgeeft, en dat U daar ook meer voor terugkrijgt dan beschuldigingen en verbodsbepalingen”, reageert het WNF.

“Misleiding”
De Groene Rekenkamer vindt dat WNF de boel misleidt. Zo zou de natuurorganisatie niet 81 procent uitgeven aan natuurbescherming, maar slechts 55 procent. “Bijna alle activiteiten bij het WNF heten natuurbescherming”, zegt onderzoeker Rypke Zeilmaker van de Groene Rekenkamer. “Campagnes en advertenties die de WNF-visie vermarkten en het promoten van WNF-initiatieven vallen er allemaal onder. Volgens de definitie beschermt het WNF dus ook de natuur als er met kinderen wordt geschaatst op de Jaap Edenbaan, gekleed in ijsbeermutsen en -pakken, onder de campagnetitel ’IJsbeer In Nood’.”

Jaarverslag
In een reactie zegt het WNF: “Het hoofddoel van het WNF bestaat uit drie zaken: natuurbescherming, voorlichting en educatie. Alle drie zijn voor ons van wezenlijk belang om de natuur te beschermen en ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het WNF besteedt 81 procent van haar uitgaven aan haar hoofddoel. Uit ons jaarverslag blijkt dat het WNF onderstaande uitgaven doet:
- natuurbescherming in het buitenland 63 procent
- natuurbescherming in Nederland 2 procent
- voorlichting en educatie 16 procent
- fondsenwerving 14 procent
- beheer en administratie 5 procent

Marketing en reclame
“In het Telegraafartikel wordt gezegd dat bijna de helft van de uitgaven gaat naar marketing en reclame. Dit is onjuist, het WNF geeft aan voorlichting, educatie en fondsenwerving (dit bedoelt de Telegraaf met marketing en reclame) 30 procent uit”, aldus het WNF.
gerelateerde items