Windesheim start onderzoek naar fondsenwerving in Nederland

5 december 2017, 13:00
Hogeschool Windesheim start met Nederland Filantropieland het Onderzoek Fondsenwerving Nederland onder fondsenwervers.
Hogeschool Windesheim start met Nederland Filantropieland het Onderzoek Fondsenwerving Nederland onder fondsenwervers.
Fondsenwervers en fondsenwervende instellingen worden uitgenodigd deel te nemen aan het 'Onderzoek Fondsenwerving Nederland' dat Hogeschool Windesheim gedurende de komende weken uitvoert. Met het onderzoek wil de vakgroep Fundraising Grantmaking & Sponsoring (FG&S) zicht krijgen op de organisatie van (particuliere) fondsenwerving binnen de filantropische sector in Nederland. De verworven inzichten worden vervolgens gedeeld met de sector.
 
Hogeschool Gent voerde eerder met KU Leuven en Fundraisers Alliances Belgium een soortgelijk onderzoek uit om de fondsenwerving in België in beeld te brengen. HO Gent gaat nu samen met Windesheim een vergelijkend onderzoek uitvoeren. De onderzoekers nemen tweejaarlijks, onder auspiciën van Nederland Filantropieland, de Nederlandse fondsenwerving onder de loep om zo alle ontwikkelingen binnen de fondsenwerving in Nederland en België nauwgezet te volgen.
 
Deelnemen
Deelnemers kunnen zich aanmelden via deze link. Zij ontvangen als eerste - vóór publicatie van het eindrapport medio 2018 - de resultaten van dit onderzoek.
 
gerelateerde items