Wie wint de Transparant Prijs 2005? (deel 1)

28 september 2005, 08:59

Op 11 oktober wordt de winnaar van De Transparantprijs 2005 bekendgemaakt. Wie gaat het worden? En hoe praktisch toegankelijk zijn die jaarverslagen nu eigenlijk? Een voorbeschouwing (deel 1). 

 

De Transparantprijs is een initiatief van accountantskantoor PricewaterhouseCoopers (PWC) en Donateursvereniging Nederland. Doel van de prijs is de kwaliteit van de verslaggeving door charitatieve instellingen te stimuleren. De Transparant Prijs wordt gesponsord door PWC en bestaat uit een geldbedrag van 15.000 euro en een trofee.

 

In 2004 was KWF Kankerbestrijding de eerste winnaar toen 84 jaarverslagen werden ingediend. Dit jaar hebben maar liefst 168 charitatieve instellingen een jaarverslag ingezonden,  Een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Dit jaar konden ook vermogenfondsen hun verslag indienen. Slechts negen vermogensfondsen deden dat. Welke fondsen hun jaarverslag allemaal hebben ingeleverd, wordt later bekendgemaakt. Volgens woordvoerder Meint Waterlander van PWC toont de toename van het aantal deelnemers aan dat De Transparant Prijs leeft in de charitatieve sector en dat de wens van het gevend publiek naar openheid van zaken bij charitatieve instellingen wordt opgevolgd.

 

Genomineerden
De beoordelingscommissie constateerde dat met name de omvang van de instelling bepalend is voor de kwaliteit van de jaarverslaggeving.  De genomineerden behoren dan ook bijna allemaal tot de grotere fondsenwervende instellingen en hebben allen het CBF-keurmerk. KWF Kankerbestrijding, de winnaar van vorig jaar, hoort weer tot de genomineerden. Dat geldt ook voor de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Nieuwkomers zijn WarChild, Amnesty International Nederland,  Stichting Woord en Daad en International Child Support (ICS). De laatste twee instellingen hebben de kerken als trouwe achterban.

 

Proces van beoordeling
Bij het toekennen van de prijs worden eerst alle verslagen beoordeeld aan de hand van voor iedereen bekende beoordelingscriteria. Het gaat hierbij niet alleen om de cijfers, maar vooral ook om de inzichtelijkheid en de toelichting. Daarbij spelen criteria als evaluatie van de juiste besteding van gelden en objectieve informatie over zaken die toevallig minder goed zijn verlopen. De communicatiewaarde van het jaarverslag is ook een belangrijk aspect dat wordt meegewogen. De eerste screening gebeurt door een commissie bestaande uit PWC professionals onder leiding van PWC-partner Martin Bauman. Na de eerste screening worden 25 verslagen voorgelegd aan een onafhankelijke beoordelingscommissie onder voorzitterschap van Pim Mol, lid Raad van Bestuur MeesPierson. In deze commissie van vijf leden zit ook PWC-partner Martin Bauman als

gerelateerde items