Toon alles (3)

Werken de IMVO-convenanten of is wetgeving nodig?

6 november 2018, 07:00
Cees van Dam, hoogleraar International Business & Human Rights aan de Erasmus Universiteit: geef die convenanten een kans.
Cees van Dam, hoogleraar International Business & Human Rights aan de Erasmus Universiteit: geef die convenanten een kans.
Journalistiek platform Vice Versa ging in gesprek met een aantal betrokkenen bij Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Zijn de convenanten over IMVO, die de overheid met zeven bedrijfssectoren afsloot, de oplossing voor problemen met arbeidsomstandigheden, beloning en milieu in het buitenland? Of slaagt IMVO beter door het invoeren van wettelijke regels?

Convenanten te vrijblijvend?

Critici vinden de convenanten te vrijblijvend en pleiten voor wettelijke regels, opdat ieder bedrijf mee moet doen en er een gelijk speelveld ontstaat. Over de wenselijkheid van wetgeving lopen de meningen uiteen. De meeste deskundigen vinden dat de convenanten eerst een kans moeten krijgen. 

Wat CNV’er Arend Van Wijngaarden, voorzitter van CNV Internationaal, betreft is wetgeving een ‘ultimum remedium’. ‘Ondernemingen zouden intrinsiek gemotiveerd moeten zijn om wat te doen aan de misstanden in hun sector. Een wettelijk afgedwongen plicht leidt misschien tot een afvinklijstje, maar levert dat doelbewuste verbeteracties op? Juist die moeten we zo snel mogelijk hebben.’ 

Petra Veeneman, programmamanager IMVO bij MVO Nederland zegt dat twintig tot dertig procent van een sector zich moet committeren aan dezelfde doelen, wil internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen echt de norm worden. ‘Daarvoor is meer nodig dan een IMVO-convenant op zich.’ Ze pleit echter niet direct voor wetgeving. ‘Er is ook meer aandacht nodig voor het stimuleren van innovatie en vernieuwende businessmodellen, in de hele keten.’

Cees van Dam, hoogleraar International Business & Human Rights aan de Erasmus Universiteit,  merkt op dat mkb-bedrijven vaak weinig invloed hebben op hun ketenpartners. Geef de grote spelers even de tijd binnen de bestaande convenanten, is Van Dams advies. ‘Laten we de convenanten eerst eens een eerlijke kans geven, ze bestaan immers nog niet zo lang’, zegt hij. 

Onderzoeker Bart de Steenhuijsen Piters van het KIT zegt: ‘Wetgeving kan wel een klein beetje helpen, maar is ook altijd politiek onderhandeld. Wat daaruit komt is nooit voldoende om aan de ambities van IMVO te voldoen. Voor nu zou je juist moeten inzetten op het transparanter maken van bedrijven.’

Investeerder Gert-Jan Huisman gelooft niet dat convenanten het gros van de bedrijven de IMVO-kant op stuwen. Convenanten zijn volgens hem te vrijblijvend, omdat geen enkel bedrijf ergens toe verplicht wordt. ‘Ik ben daarom wél voor regelgeving, zodat je in elk geval voor minimumnormen binnen een bedrijfstak zorgt. Dan ontstaat er een gelijk speelveld en worden efficiënte methoden ontwikkeld om aan die normen te voldoen.’

►Bron: Vice Versa
Lees hier het hele artikel: Internationaal Verantwoord Ondernemen staat nog in de kinderschoenen
gerelateerde items