Wereldwijde oproep humanitaire organisaties: maak een einde aan het lijden in Syrië

21 januari 2016, 00:00
Wereldwijde oproep humanitaire organisaties: maak een einde aan het lijden in Syrië
Wereldwijde oproep humanitaire organisaties: maak een einde aan het lijden in Syrië
De oorlog in Syrië gaat binnenkort haar zesde wrede jaar in. Hulporganisaties roepen de wereldbevolking op om vandaag hun stem te laten horen om een einde te maken aan het geweld. Meer dan 120 humanitaire en VN-organisaties brengen vandaag een oproep naar buiten, die ondersteund kan worden door hem te delen, liken of te retweeten. De campagne wordt gevoerd onder de naam: End the suffering. End the #SyriaCrisis.
Oproep: Maak een einde aan het lijden in Syrië!
 
Drie jaar geleden deden de humanitaire organisaties van de Verenigde Naties een dringende oproep aan alle partijen die een einde kunnen maken aan het conflict in Syrië. Zij riepen op tot een ultieme inspanning om het Syrische volk te redden. ‘Genoeg’, zeiden ze over het lijden en bloedvergieten. Dat is drie jaar geleden. Inmiddels duurt de oorlog bijna zes verschrikkelijke jaren. Het bloedvergieten gaat door. Het lijden wordt steeds erger.
 
Stop de crisis in Syrië!
Vandaag doen wij – NGO’s en organisaties van de Verenigde Naties – daarom opnieuw een oproep, niet alleen aan regeringen maar aan ieder van jullie, burgers wereldwijd, om je stem te laten horen en een einde te maken aan het bloedbad in Syrië. En om aan te dringen op een staakt het vuren van alle strijdende partijen en een weg naar vrede.
De wereld heeft meer dan ooit de collectieve stem nodig van het publiek, dat oproept de wandaden in Syrië te stoppen. Dit conflict en de gevolgen daarvan, raken ons immers allemaal.
Het treft de Syriërs, die hun dierbaren en hun bron van inkomsten hebben verloren, die verjaagd zijn uit hun huis en wanhopig proberen te overleven in belegerde steden. Op dit moment hebben zo’n 13,5 miljoen mensen in Syrië dringend behoefte aan humanitaire hulp. Dat is niet zomaar een getal. Het gaat om 13,5 miljoen medemensen wiens leven en toekomst in gevaar is.
 
Het treft de families die, bij gebrek aan een andere keuze, de lange gevaarlijke reis maken naar vreemde landen, op zoek naar veiligheid. De oorlog in Syrië heeft 4,6 miljoen Syriërs op de vlucht gejaagd naar buurlanden of nog verder. Het treft ook een hele generatie kinderen en jongeren die niet meer naar school kunnen en getraumatiseerd zijn door de verschrikkingen die ze hebben meegemaakt. Hun toekomst is in toenemende mate getekend door geweld.
Het treft bovendien al die mensen ver buiten Syrië, die het oorlogsgeweld naar hun straten, hun kantoren en restaurants hebben zien komen. En het treft alle mensen van wie de economische welvaart zichtbaar en onzichtbaar wordt beïnvloed door het conflict.
 
Iedereen die de mogelijkheid heeft een einde te maken aan het lijden in Syrië kan – en moet – nu actie ondernemen. In afwachting van een diplomatieke oplossing van het conflict, moet dit in elk geval inhouden:
  • Ongehinderde en blijvende toegang van hulporganisaties om in Syrië noodhulp te bieden aan de mensen die dat nodig hebben;
  • Humanitaire pauzes en onvoorwaardelijke, gemonitorde periodes van staakt het vuren om voedseltransporten, vaccinaties en andere humanitaire hulp aan burgers mogelijk te maken en kinderen de kans te geven naar school te gaan;
  • Het stoppen van aanvallen op burgerdoelen, zodat scholen, ziekenhuizen en drinkwatervoorzieningen veilig zijn.
  • Bewegingsvrijheid van alle Syrische burgers en het opheffen van alle belegeringen door alle strijdende partijen.
 
Het gaat hier om praktische maatregelen. Er is dus geen enkele praktische reden om deze niet door te voeren, als de wil er is om dat te doen.
 
Uit naam van onze gedeelde menselijkheid, ter wille van miljoenen onschuldigen die al zoveel hebben geleden en voor de miljoenen meer wiens leven en toekomst op het spel staat, roepen we nu op tot actie.
 
 
gerelateerde items