Weggeven maakt gelukkiger dan zelf houden

4 maart 2013, 04:00
Weggeven maakt gelukkiger dan zelf houden
Weggeven maakt gelukkiger dan zelf houden
Iets weggeven maakt gelukkiger dan het zelf houden. Dat concludeert een groep psychologen en economen van onder meer de Universiteit van British Columbia in Canada in het Journal of Personality and Social Psychology.

Tussen 2006 en 2008 werd een enquête voorgelegd aan ruim 200.000 mensen in 136 landen. In 120 landen vonden de onderzoekers een relatie tussen welzijn en doen van giften aan anderen. De hoogte van het inkomen bleek daar overigens geen rol in te spelen. Bij een gelijk inkomen bleek de persoon die meer van dat inkomen weggaf, gelukkiger dan degene die het vooral aan zichzelf besteedt. Dit verband was in eerdere onderzoeken alleen aangetoond in Westerse landen. Nu blijkt dat ook in ontwikkelingslanden geven een goed gevoel geeft, geldt zelfs voor minderbedeelden.

Cadeaus weggeven
In een vervolgexperiment lieten de onderzoekers Canadezen en Ugandezen terugdenken aan iets dat ze in het verleden kochten voor een ander of voor zichzelf. Van de gedachte aan de gift werden ze blijer dan van de gedachte aan de zelfverwennerij. Tot slot toonden de onderzoekers in een experiment met deelnemers in India aan dat het kopen van een cadeau voor een ander gelukkiger maakt dan het kopen van een cadeau voor hen zelf. Dit effect ging alleen op als de deelnemers zelf mochten kiezen voor wie het cadeau was. Besloten de onderzoekers voor hen, dan kregen de deelnemers geen warm gevoel van hun gift.

Gift moet goed terechtkomen
Uit een andere studie, die dezelfde onderzoekers een week eerder publiceerden in de online editie van het Journal of Economic Behavior & Organization, bleek dat geven vooral gelukkig maakt wanneer de gever het idee heeft dat zijn gift goed terecht komt.

(Bron: nu.nl)
gerelateerde items