Week van de Filantropie: Nederland Filantropieland deelt kennis met Raden van Toezicht

25 april 2018, 06:00
Nederland Filantropieland start in het najaar een aantal activiteiten die zich richten op de Raden van Toezicht in de goededoelensector. 
Nederland Filantropieland start in het najaar een aantal activiteiten die zich richten op de Raden van Toezicht in de goededoelensector. 
In de Week van de Filantropie wil Nederland Filantropieland (NLFL) stilstaan bij de duizenden vrijwilligers die de Raden van Toezicht van goededoelenorganisaties bemensen. De taak van deze Raden van Toezicht is om als ‘kritische vriend’ de ambities van de organisatie te dragen, toe te zien op het realiseren ervan en het bestuurlijk leiderschap in te vullen. Niet altijd makkelijk: daarom zegt koepel NLFL zich extra in te zetten voor deze RvT’s.
 
Marc Petit, bestuurslid van Nederland Filantropieland: ‘Wie door jaarverslagen bladert, ziet veel toezichthouders met een stevige staat van dienst. Een geschenk voor de filantropie, temeer omdat deze functies altijd onbezoldigd zijn. Goededoelenorganisaties hebben echter een aparte dynamiek. Er is vaak geen of zeer beperkte concurrentie en geld wordt pas uitgegeven nadat het is ontvangen. Fondsenwerving en marketing zijn speciale disciplines. Het publieksvertrouwen kan door één organisatie worden aangetast. De sector kent eigen afspraken en geïnstitutionaliseerd toezicht vanuit het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). En goed toezicht vraagt ook goede kennis van de sector.’
 
Activiteiten
Nederland Filantropieland start in het najaar een aantal activiteiten die zich richten op de Raden van Toezicht in de goededoelensector. Onderdelen van dit programma zijn:
  • In samenwerking met De Dikke Blauwe wordt een onderzoek gestart naar de samenstelling van de Raden van Toezicht in de sector, vooral van erkende organisaties.
  • In samenwerking met enkele werving- en selectiebureaus worden speciale diensten ontwikkeld die zich richten op een evenwichtige samenstelling van Raden van Toezicht.
  • Er wordt een aantal kennisproducten ontwikkeld speciaal voor toezichthouders die hen snel inzicht geven in de belangrijkste fact & figures in de filantropische sector.
  • De leden van Nederland Filantropieland worden aangemoedigd om hun kennis, met name op het terrein van marketing en fondsenwerving, ook als toezichthouder in te zetten.

Met deze en mogelijk nog andere activiteiten zegt Nederland Filantropieland een bijdrage aan een gezond filantropieklimaat in Nederland te willen leveren.
 
gerelateerde items