Website 'De Onderscheiding' klaar voor inzendingen

16 april 2014, 04:00
Website 'De Onderscheiding' klaar voor inzendingen
Website 'De Onderscheiding' klaar voor inzendingen
Op 20 november wordt ‘De Onderscheiding’ uitgereikt. Deze jaarlijkse prijs is bestemd voor bijzondere initiatieven die met steun van vermogensfondsen het verschil maken. Maatschappelijke initiatieven met inspirerend vermogen kunnen zich voor De Onderscheiding aanmelden via de nieuwe website www.deonderscheiding.nl. De sluitingstermijn voor  aanmelding is 30 juni 2014.

‘De Onderscheiding’ is een initiatief van Wealth Management Partners (WMP) in samenwerking met de FIN—Vereniging van Fondsen in Nederland - en Roland Berger Strategy Consultants. Monique van Bijsterveld (Scripta Communicatie en Fondsenwerving) ondersteunt De Onderscheiding met communicatieadvies.

De initiatiefnemers hebben een tweeledig doel voor ogen. Ten eerste willen zij aandacht vragen voor bijzondere, onderscheidende projecten die een inspirerend voorbeeld voor anderen bieden. De Onderscheiding helpt deze projecten hun zichtbaarheid te verhogen. Ten tweede willen de initiatiefnemers vermogensfondsen inspireren om een deel van hun vermogen maatschappelijk te investeren in ondernemende initiatieven. Bijvoorbeeld door nieuwe samenwerkingsvormen aan te gaan voor de financiering of uitvoering van projecten. Hierdoor krijgen de ingezette middelen een hoger maatschappelijk rendement en kunnen mogelijk zelfs terugvloeien en opnieuw worden ingezet.

Een jury bestaande uit uit Marjan Oudeman,Twan Huys en Willem Sijthoff beoordeelt de door de beoordelingscommissie aangedragen, genomineerde initiatieven en kiest hieruit maximaal drie projecten voor de uitverkiezing. De feestelijke uitreiking zal plaatsvinden tijdens het middagprogramma van de jaarbijeenkomst van de FIN op 20 november.

Inzendingen & info: www.deonderscheiding.nl
gerelateerde items