Toon alles (3)

Webinar: hoe sociale ondernemers markten openbreken

23 februari 2016, 14:53
Felix Oldenburg: Disruptie van markten begint vaak bij sociale ondernemers
Felix Oldenburg: Disruptie van markten begint vaak bij sociale ondernemers
Ashoka en The Conference Board bieden op donderdagmiddag 3 maart een webinar aan over hoe sociale ondernemers nieuwe markten openen en daarmee traditionele sectoren beïnvloeden. Het online seminar is voor iedereen toegankelijk.
 
Traditionele for-profit sectoren als de energie-, telecommunicatie- en luchtvaarsector worden 'verstoord' door nieuwkomers en als het ware opnieuw uitgevonden. Deze zogenoemde disruptie wordt vaker dan gedacht in gang gezet door sociaal ondernemers: mensen die een oplossing zoeken voor een maatschappelijk probleem door middel van innovatie en verandering. Dat is althans de onclusie van een onderzoek uitgevoerd door Ashoka, de mondiale netwerkorganisatie voor sociaal ondernemers, en consultancybureau McKinsey & Company.
 
Concurreren door sociale innovatie
De inzichten die met het onderzoek zijn verworven, worden gedeeld in het webinar Building Markets for Millions: How Social Entrepreneurs Rewrite Business and Responsibility. Het webinar behandelt de vraag hoe sociaal ondernemen kan worden ingezet om zowel een concurrerend businessmodel op te zetten, als een positieve, maatschappelijke verandering te bewerkstelligen.
 
Opnieuw uitgevonden markten
Eén van de sprekers is Felix Oldenburg (foto), directeur van Ashoka Duitsland. In zijn artikel 'Wegbereiders van miljardenmarkten', gepubliceerd in Harvard Business Manager, geeft Oldenburg een aantal sprekende voorbeelden van markten die opnieuw werden uitgevonden, nadat deze door sociaal ondernemers werden ‘verstoord’. De Duitse Ursala Sladek bijvoorbeeld, begon in de vroege jaren negentig een coöperatief energiebedrijf dat zich richt op duurzame energievoorziening. Ze wilde hiermee een alternatief bieden voor kernenergie. Inmiddels gaat in de Duitse markt voor duurzame zelfopgewekte energie 35 miljard euro om.
 
De klant als co-creator van product
Oldenburg schrijft dat de marktveranderingen die de sociaal ondernemers bewerkstelligen geen toevalstreffers zijn, maar dat deze bepaalde patronen volgen. Hij baseert zich daarbij op het onderzoek van Ashoka en McKinsey. Zo zien sociaal ondernemers hun klanten niet puur als afnemers van een product, maar als medescheppers of co-creators ervan. Een bekend voorbeeld van zo'n co-creationis Wikipedia, de encyclopedie voor iedereen, door iedereen. 
 
Schulte
De tweede spreker tijdens het webinar is dr. Uwe Schulte, uitvoerend directeur van INSEAD, een van de bekendste centra voor sociale innovatie. Hij is verbonden aan The Conference Board, een mondiaal netwerk van bedrijven dat zich richt op het delen van kennis. Schulte zet zich binnen dit netwerk in op de gebieden 'verantwoording' en 'duurzaamheid'. waar hij zich inzet op de gebieden verantwoording en duurzaamheid.
 

 ►Het webinar Building Markets for Millions: How Social Entrepreneurs Rewrite Business and Responsibility wordt aangeboden op 3 maart om 15.00 uur Nederlandse tijd. Deelname is gratis. Wel is het nodig om vooraf in te schrijven: klik hier.
 
♦Ashoka is een mondiaal netwerk van zo'n 3000 sociaal ondernemers dat actief is in 70 landen en heeft een Nederlandse afdeling. De kerngedachte van Ashoka is dat complexe problemen als de vluchtelingenproblematiek of klimaatverandering door de gecombineerde kracht van individuen kan worden aangepakt. Het gaat daarbij om changemakers: individuen die de vaardigheden bezitten om verandering in hun omgeving te bewerkstelligen.
 
♦The Conference Board is een mondiale vereniging voor bedrijven. Het doel is de leden bij te staan om zowel zakelijk beter te presteren als hen in staat te stellen een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Het doet dit door het delen van kennis en het faciliteren van netwerken.
 
 
gerelateerde items