Wat Filantropie In Nederland-onderzoek uniek maakt

13 januari 2016, 13:20
Unieke onderzoeksopzet
Unieke onderzoeksopzet
 
  • het is een sectorbreed initiatief, ondersteund door meer dan 60 organisaties die het gezamenlijk doel hebben om filantropie in Nederland een positieve impuls te geven
  • er wordt voor het eerst ingezoomd op de relatie tussen grote gevers ennon-profit organisaties, én de verwachtingen die zij hieromtrent hebben
  • 1300 grote gevers én non-profit organisaties zijn tegelijkertijd op grote schaal ondervraagd (met zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden)
  • in beginsel wordt het onderzoek elke 2 jaar uitgevoerd om zo de ontwikkeling van de relatie tussen grote gevers en goede doelen blijvend te kunnen volgen
 
De aanpak
Filantropie in Nederland is gestart met een online enquête, waarbij grootschalig grote gevers anoniem wordt gevraagd naar hun verwachtingen over de relatie en communicatie met de non-profit organisaties die zij (willen) steunen met € 1.000 of meer per donatie. Een gespiegelde variant van de vragenlijst laten we in dezelfde periode door een groot aantal non-profit organisaties invullen. Zo brengen we de verschillen en overeenkomsten omtrent de verwachtingen van beide partijen in kaart.
Om meer diepgaande informatie te verzamelen is dit aangevuld door 40 diepte-interviews met grote gevers en non-profit organisaties.
 
De resultaten
Het onderzoek wil niet alleen de verschillende belevingswerelden in kaart brengen, maar juist ook de brug bouwen die non-profit organisaties en grote gevers nader tot elkaar brengt.
De resultaten en conclusies van Filantropie in Nederland zijn verwerkt in een handzame rapportage, met praktische aanbevelingen, die voor iedereen kosteloos te downloaden is. Deze kan direct gebruikt worden door non-profit organisaties, filantropie intermediairs en adviseurs om beter in te spelen op de behoefte van grote gevers. En door grote gevers om met plezier en voldoening meer geven.
 
gerelateerde items