Toon alles (2)

Dierenleed groots aanpakken

14 november 2019, 00:00
(Foto: World Animal Protection)
(Foto: World Animal Protection)
Samen met onze supporters beschermen we dieren, wereldwijd. Met duurzame oplossingen verbeteren we de levens van zoveel mogelijk dieren. Zo werken we aan een wereld waarin wreedheid tegen dieren niet meer bestaat!
 
Dit willen wij als organisatie concreet bereiken:
Dieren verdienen een leven zonder pijn en leed. Daarom komen we samen met overheden, supporters, collega-organisaties en bedrijfspartners in actie om wilde dieren (zoals olifanten en dolfijnen), dieren in gemeenschappen (zoals honden) en dieren in de veehouderij (zoals koeien, varkens en kippen) te beschermen en ze een beter leven te geven. Dat doen we door te lobbyen, het voeren van campagnes en het geven van voorlichting. Ook leveren we noodhulp aan dieren in rampsituaties. 
 
Op deze manier kunnen major donors onze organisatie concreet steunen:
We vinden het belangrijk dat uw dromen en idealen aansluiten bij de bestemming van uw gift. Graag kijken we daarom met u naar een passende samenwerking. Zo is het mogelijk om een concreet project te ondersteunen, zoals het stoppen van olifantenritten in Thailand of het redden van beren uit de galindustrie in Vietnam. Ook een gift om campagne te voeren ter bescherming van dieren in de intensieve veehouderij is bijzonder welkom. U kunt tevens bijdragen via een eenmalige of periodieke schenking los van een bepaald thema of diersoort. Dieren beschermen kan tot slot ook door World Animal Protection op te nemen in uw testament. 
 
Major donors kunnen contact opnemen met:
Erika Frey, relatiemanager, 06 - 18415829, erikafrey@worldanimalprotection.nl
 
Belangrijkste resultaten over het afgelopen jaar:
  • Onze internationale petitie tegen KFC werd meer dan 500.000 keer getekend;
  • We tekenden convenanten met pensioenfondsen en verzekeringssector om dierenwelzijn te waarborgen bij beleggingen;
  • Noodhulp verleend aan bijna 454.774 dieren in 12 verschillende rampsituaties

Concrete plannen:
  • Minstens 10 miljard vleeskippen en 10 procent van alle varkens in de wereldwijde varkensindustrie hebben een beter leven
  • Voorkomen dat 100.000 wilde dieren worden verhandeld en gebruikt voor vermaak
  • In 2020 zijn een miljoen zeedieren gered van verstikking in spookvistuig
 
ALGEMENE INFORMATIE 
Pascal de Smit

World Animal Protection Nederland
worldanimalprotection.nl 
info@worldanimalprotection.nl
088 - 268 0000
Directeur: Pascal de Smit
Voorzitter: B.R.A. van den Bos
Doelstelling: We maken een einde aan het onnodig lijden van dieren.
Keurmerken: CBF
ANBI: ja 
IBAN: NL30TRIO0198307365
gerelateerde items