Vuurdoop Fondsenwerving Webinars over nalatenschappen

10 februari 2016, 14:17
Arjen van Ketel: deskundige-van-dienst over het onderwerp Nalatenschappen
Arjen van Ketel: deskundige-van-dienst over het onderwerp Nalatenschappen
Donderdag 28 januari logden ruim honderd geïnteresseerden in om deel te nemen aan het eerste webinar over fondsenwerving op fondsenwervingwebinars.nl. Initiatiefnemers Baukje Stam (o.a. Tinke) en Reinier Spruit (o.a. Fondsenwerving Café), trapten af met een webinar over nalatenschappen. Specialist Arjen van Ketel informeerde de deelnemers een uur lang over dit onderwerp. De Dikke Blauwe was erbij en nam een kijkje achter de schermen tijdens de vuurdoop bij businesspartner ifunds in Nieuwegein.
 
Baukje Stam vond de lancering spannend. ‘Het bedenken van zo’n format is zo gebeurd, maar het komt aan op de uitvoering. Het is als met televisie. De kijker ziet alleen de twee presentatoren, maar achter de schermen zijn er toch gauw zes, zeven mensen betrokken bij de totstandkoming. Bijvoorbeeld voor de diverse voorgesprekken en de techniek met verschillende camera’s, het tijdens de uitzending maken van een selectie uit de vele tientallen vragen van deelnemers. Die vragen worden door ons doorgeleid naar de moderator, die ze weer voorlegt aan de inleider. Zo krijg je een hoge mate van interactiviteit.’
 
Nog zes webinars gepland
De technische faciliteiten werden beschikbaar gesteld door ifunds, provider van CRM-software voor non-profits. Ifunds heeft al ruimschoots ervaring opgedaan met webinars en is bereid deze kennis belangeloos in te zetten om gezamenlijk een zo groot mogelijke groep fondsenwervers te bereiken.
Dat concept lijkt aan te slaan. Reinier Spruit: ‘Als je weet dat we op 7 januari pas onze eerste aankondiging hebben laten uitgaan en we nu al voor de eerste zes geplande webinars ruim zeshonderd aanmeldingen hebben geregistreerd, dan is er kennelijk behoefte aan. Precies wat we al vermoedden. We hebben het ook bewust gepland tijdens kantooruren. Men kan het dus met collega’s volgen.’
 
Spanning vasthouden
De komende tijd staan er onderwerpen op de agenda als geefmotieven, donor journeys, trends, online fondsenwerving en nieuwe verdienmodellen. Het aantal deelnemers is ongelimiteerd. Op dit moment zijn er al ruim 200 aanmeldingen voor het volgende webinar. Reinier: ‘De uitdaging is dat de deelnemers niet halverwege afhaken. Je moet steeds de spanning zien vast te houden; dat is een belangrijke taak van de moderator. Een rol die ditmaal werd ingevuld door Wieb van de Donk, managing director van marketing communicatiebureau WWAV (foto). Net als bij televisie moet je mensen niet de gelegenheid geven weg te zappen. In een klaslokaal kunnen mensen niet eenvoudig weglopen. Bij ons wel. Het uur moet daarom doorlopend interessante kennis en inzichten opleveren.’
 
gerelateerde items