Kamervragen over Vrijwilligersmanifest Oranjeverenigingen

13 april 2019, 06:00
Kamervragen over Vrijwilligersmanifest Oranjeverenigingen
Kamervragen over Vrijwilligersmanifest Oranjeverenigingen
De kamerleden Hanke Bruins Slot en Henk van der Molen hebben het manifest van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen voorgelegd aan de ministers De Jonge van VWS en Ollongren van BZK. Dat meldt Platform Vrijwillige Inzet.

‘Naast de wensen in het manifest hebben de Kamerleden ook eigen vragen toegevoegd. De eerste gaat over het voornemen in het regeerakkoord om met gemeenten en vrijwilligers een schrapsessie te organiseren om de bureaucratie regeldruk voor vrijwilligers te verminderen. Dit sluit prima aan bij de inhoud van het manifest, waarin gevraagd wordt om actualisering van het gemeentelijk subsidiebeleid, zodat de verantwoordingsplicht voor subsidies onder de €5000,- komt te vervallen en gemeenten worden opgeroepen inwoners actief te stimuleren om vrijwilligerswerk te doen.’

Minder regeldruk
'De andere vraag sluit ook aan op het manifest omdat die vraag specifieker ingaat op de bevindingen uit het Actal-rapport: Sectorscan Evenementen en Vrijwilligers, over het verminderen van regeldruk bij evenementen. Tijdens de behandeling in Kamer van dit rapport is toegezegd dat het rapport aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voorgelegd zou worden, samen met een groot aantal suggesties om het aanvragen van toestemming en vergunningen te vereenvoudigen. Nu willen de Kamerleden weten of het overleg er überhaupt is geweest en wat het overleg dan heeft opgeleverd.'

Bron: Platform Vrijwillige Inzet

Lees hier het volledige artikel

Lees hier de actiepunten uit het Vrijwilligersmanifest
 
gerelateerde items