Volkskrant: ‘Opbrengsten goede doelen groeien’

27 juli 2017, 16:00
De Volkskrant heeft weer een jaarlijks onderzoek gedaan onder 25 goede doelen in Nederland. De resultaten daarvan laten een positieve ontwikkeling zien: de opbrengsten uit donaties en vooral nalatenschappen zijn in 2016 met 13 procent gegroeid. In totaal haalden de 25 grootste filantropische instellingen vorig jaar 822 miljoen euro binnen uit eigen fondsenwerving. Twintig van de grootste doelen haalden vorig jaar meer geld op dan het jaar ervoor.

Een aantal goede doeleninstellingen zag hun inkomsten toenemen door forse giften uit erfenissen, meldt de krant. Bij het Oranjefonds was dat de enorme donatie van 51 miljoen van familiefonds Stichting Neyenburgh, opgericht door de eigenaar van het bedrijf waar de Silvo Gehaktkruidenmix werd bedacht. Er zijn ook goede doelen die hun inkomsten zagen teruglopen door minder erfenissen. De duikeling van het Wereld Natuur Fonds en het Longfonds komt geheel op het conto van lagere inkomsten uit nalatenschappen, zegt de krant.
 
‘Steun is robuust’
'De steun vanuit de samenleving aan goede doelen is robuust, en is diepgeworteld in de Nederlandse cultuur', reageert directeur Gosse Bosma van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland in De Volkskrant. Het vertrouwen dat donateurs hebben in goede doelen is de laatste jaren weer op hetzelfde niveau gekomen als voor de crisis van 2008. Bosma wijst erop dat vorig jaar het geld effectiever is ingezet. Van elke opgehaalde euro ging na aftrek van overhead en reclame 86 cent naar het goede doel.
 
♦DDB Journaal is met zomerreces, maar wilt u toch het filantropienieuws volgen? Neem dan een gratis abonnement op DDB Daily: elke dag om 12.00 uur het laatste nieuws in uw mailbox. Voor kosteloos abo: klik hier.
 
gerelateerde items