‘Aantal volgers van goede doelen op twitter daalt’

29 november 2017, 08:00
De Twitter Top 250 van goede doelen: minder volgers, meer tweets.
De Twitter Top 250 van goede doelen: minder volgers, meer tweets.
De Twitter Top 250 van goede doelen kent over het afgelopen kwartaal een aantal bijzondere verschuivingen. Het aantal volgers daalde bij vijftien procent van de lijst, het aantal tweets steeg van 27.000 naar bijna 42.000. De toename van het aantal volgers bleef flink achter vergeleken bij vorige metingen. De fake news-ontwikkelingen en het gebrek aan mankracht bij goede doelen zouden volgens onderzoek Walter van Kaam weleens de oorzaken kunnen zijn.
 
Bij bijna vijftien procent van de lijst daalde het aantal volgers. Daar zitten ook een paar grote namen bij. Opmerkelijk is dat deze organisatie wel actief waren.
Het aantal tweets nam ten opzichte van de vorige meting met vijftig procent toe van 27.000 naar bijna 42.000. Aangezien de vorige meting een extreme daling weergaf, lijkt het er meer op dat het aantal tweets nu weer normaal is.
Dan nog het aantal volgers. De totale toename was 223.935 volgers, naar een aantal van 3,1 miljoen, maar zonder het Van Gogh Museum bedroeg de groei 39.512 volgers. En dat aantal is echt heel laag. 

De Top 10
 


Schoonmaakacties
Van Kaam informeerde bij wat collega’s. ‘Dat leverde een beeld op dat ik zelf eigenlijk onvoldoende op het netvlies had. Ik werd erop gewezen dat er de laatste maanden achter de schermen wel wat verandert bij de diverse sociale media ten gevolge van het rumoer rond de beïnvloedingen van verkiezingen, waaronder prominent de presidentsverkiezing in de VS. Dat leidde onder andere tot 'schoonmaakacties' en heroriëntatie op advertentieprogramma's en procedures. Het zou dus heel goed kunnen dat we daar nu ook, tenminste ten dele, de resultaten van waarnemen’, aldus Van Kaam.
 
Minder tijd voor social media
Tegelijkertijd lijkt het erop dat niet alle organisaties voldoende tijd beschikbaar hebben voor de inzet van sociale media. Van Kaam: ‘De verklaringen daarvoor zijn divers. De een wijst op vacatures en gebrek aan goede sollicitanten, nummer twee zegt 'andere prioriteiten te stellen in de inzet van sociale media (lees: we doen alleen nog Facebook)', weer een ander stelt dat 'sociale media te weinig direct bijdragen' en van een directeur hoorde ik zelfs dat 'de inzet van sociale media intern zoveel negatieve energie opleverde dat we besloten hebben het op een laag pitje te zetten'. Kortom, ligt het nu aan Twitter? Of moeten we toch bij onszelf te rade gaan? De tijd zal het leren.’
 
Klik hier voor de volledige Goede Doelen Twitter Top 250.
 
gerelateerde items