Toon alles (1)

Vogelbescherming stapt naar Europese Commissie

10 november 2016, 12:00
Nederland doet niet genoeg om de weidevogels te beschermen, meent de Vogelbescherming
Nederland doet niet genoeg om de weidevogels te beschermen, meent de Vogelbescherming
Nederland heeft de afgelopen decennia onvoldoende gedaan om weidevogels te redden van de ondergang. Dat stelt de Vogelbescherming. De natuurorganisatie heeft daarom een klacht ingediend bij de Europese Commissie. Als de Europese Commissie besluit een formele inbreukprocedure tegen Nederland te starten wegens schending van de EU-Vogelrichtlijn, wordt Nederland opgedragen de internationale verplichtingen ten aanzien van weidevogels alsnog na te komen.
 
Een recente studie van het CBS over het bereiken van de wereldwijd afgesproken Sustainable Development Goals toont aan dat Nederland op het gebied van natuur ernstig tekortschiet, meent de Vogelbescherming. De studie concludeert onder andere dat vogelsoorten van het boerenland nog steeds hard achteruitgaan. Volgens de organisatie neemt de rijksoverheid niet de juiste maatregelen om de constante achteruitgang van deze vogels te stoppen, ondanks herhaaldelijk aandringen van Vogelbescherming Nederland en andere natuurorganisaties, wetenschappers en boerenorganisaties. 

‘Dit plan gaat niet werken’

Vorig jaar nam een Kamermeerderheid een motie aan waarin de regering opgeroepen werd zo snel mogelijk met een plan van aanpak te komen om de weidevogels te redden. Vogelbescherming: ‘Na ruim een jaar is dit plan er eindelijk. Het is echter een plan zonder concrete doelstellingen, acties en extra financiële middelen. Een plan dat niet gaat werken. Om weidevogels als de grutto, kievit en scholekster te redden zijn vergaande maatregelen noodzakelijk. Nu blijkt dat de rijksoverheid niet bereid is om op korte termijn de dringend noodzakelijke maatregelen te nemen dienen we een klacht in bij de Europese Commissie. Kern van de klacht is dat Nederland zijn internationale verplichtingen ten aanzien van de bescherming van weidevogels en hun leefgebieden niet nakomt. Dit blijkt duidelijk uit een onderzoeksrapport dat is opgesteld door de Universiteit van Tilburg in opdracht van Vogelbescherming.’ 

Europese inbreukprocedure

Naar aanleiding van deze klacht kan de Europese Commissie besluiten een formele inbreukprocedure tegen Nederland te starten wegens schending van de EU-Vogelrichtlijn. De Europese Commissie zal in dat geval Nederland opdragen de internationale verplichtingen ten aanzien van weidevogels alsnog na te komen. Uiteindelijk kan de procedure zelfs leiden tot een veroordeling door het Europese Hof van Justitie. De gehele procedure kan meerdere jaren duren. Vogelbescherming hoopt en verwacht echter dat Nederland al voor het einde van de procedure de vereiste maatregelen neemt om weidevogels en hun broedgebieden effectief te beschermen. 

Nationaal programma

De Vogelbescherming pleit voor een bindend nationaal programma dat de rijksoverheid opstelt in samenwerking met de meest betrokken partijen, zoals provincies, boeren, waterschappen en natuurorganisaties. De Wet natuurbescherming die op 1 januari 2017 in werking treedt biedt de mogelijkheid tot het vaststellen van een bindend nationaal programma met als doel ‘de staat van instandhouding van de van nature in Nederland in het wild voorkomende soorten dieren of planten… te verbeteren’. Dit instrument is bij uitstek geschikt om weidevogels met een samenhangend en afgewogen pakket aan maatregelen van de ondergang te redden. Toch weigert Staatssecretaris Van Dam tot nu toe dit instrument in te zetten. Vogelbescherming hoopt dat Van Dam op zeer korte termijn van mening verandert en alsnog besluit om een nationaal programma voor weidevogels te ontwikkelen op grond van de Wet natuurbescherming.
gerelateerde items