Toon alles (1)

Vier stichtingen verder als Dioraphte

16 september 2015, 04:00
Het nieuwe Dioraphte wordt geleid door DDB-columnist Henk van Stokkom
Het nieuwe Dioraphte wordt geleid door DDB-columnist Henk van Stokkom
De stichtingen Liberty, Dijkverzwaring, Continuendo MusartE Foundation en Dioraphte zijn juridisch gefuseerd. Stichting Dioraphte is de enig overgebleven entiteit. De vermogens, rechten en verplichtingen van Liberty, Dijkverzwaring en Continuendo MusartE Foundation zijn per 4 september 2015 overgenomen door Stichting Dioraphte, die geleid wordt door Filanthropium-columnist Henk van Stokkom (foto).

‘Sinds jaar en dag bestaat tussen de stichtingen een nauwe samenwerking. Zij worden als een eenheid aangestuurd en hebben dezelfde bestuurders en adviseurs. Ter vereenvoudiging van de (administratieve) organisatie, versimpeling van procedures en vermindering van beheerskosten is besloten tot een juridische fusie waarbij Dioraphte als overblijvende stichting de vermogens, rechten en verplichtingen van de andere drie stichtingen overneemt’, aldus het bestuur.

‘Geen nadelige consequenties’
‘Wij willen beklemtonen dat de relaties van de drie verdwenen stichtingen, die voortaan te maken krijgen met Dioraphte, geen nadelige consequenties als gevolg van deze verandering zullen ondervinden. Lopende verplichtingen van de andere drie stichtingen zullen worden nagekomen door Dioraphte en nieuwe verbintenissen kunnen met haar worden aangegaan. Tegelijkertijd met deze stroomlijning van de juridische structuur hebben wij besloten tot een aanscherping van de organisatie van Dioraphte door benoeming van een operationeel directeur die belast zal zijn met de dagelijkse leiding van de werkzaamheden van de stichting.’

Filanthropium-columnist Henk van Stokkom (Van Stokkom Management & Advies b.v. te Dordrecht) vervult deze taak.
gerelateerde items