Vermogensfondsen nemen time out voor Transparant Prijs

10 februari 2010, 08:59

AMSTELVEEN (10februari) - Vermogensfondsen zullen het komende jaar niet deelnemen aan de Transparantprijs voor het beste jaarverslag. Het jaar 2010 zal gebruikt worden voor een herbezinning op de criteria voor deelname van vermogensfondsen, aldus Rien van Gendt, voorzitter van de koepel van vermogensfondsen FIN.

De TransparantPrijs wordt jaarlijks georganiseerd door PricewaterhouseCoopers in samenwerking met Stichting Civil Society en is bestemd voor de Nederlandse charitatieve instelling die het meest inzichtelijke en onderscheidende jaarverslag presenteert. Tijdens de laatste editie in oktober 2009 uitte juryvoorzitter Alexander Rinnooy Kan scherpe kritiek op het tegenvallende aantal deelnemers in de categorie vermogensfondsen. FIN-voorzitter Rien vanGendt: "Ik had er toen geen behoefte aan om het feestje te verpesten, maar de zaak ligt wat genuanceerder dan de juryvoorzitter voorstelde." Ook Jos Verhoeven, directeur van de deelnemende Start Foundation, beet stevig van zichaf. In een column in FM Weekly van 11 november schreef hij: "Volgens deze wijze beoordelaars zijn wij het slechtste jongetje in de klas. Dat is op zijn zachtst gezegd merkwaardig als je kijkt naar de weging van de criteria."

Anders dan goede doelen

Rien van Gendt:"Vermogensfondsen zitten er gewoon anders in dan fondswervende goede doelen.Transparantie ten opzichte van donoren speelt voor ons domweg niet." Ook JosVerhoeven signaleerde in FM Weekly dit probleem: "Ik durf gerust te stellen datons jaarverslag een van de weinige is dat juist tracht om zo kritisch mogelijkde outcome en impact weer te geven van onze activiteiten.Dat zie ik nagenoeg nergens op dergelijke schaal terug. Het beoordelen van definanciële resultaten (20-25%) is bij ons erg lastig want wij zijn de factoniet de vermogensbezitter."

Time out

Na overleg metde organisatie van de Transparant Prijs is nu besloten om een time out in te lassen. Van Gendt: "We gaan 2010 gebruiken voor herbezinning om de criteria meer tailormade voor de vermogensfondsen te maken. Daarvoor zijn er wat ons betreft twee leidende principes. Voor vermogensfondsen moet het vooral ook gaan om de relatie met de aanvragers: hoe respectvol en transparant gaan fondsendaarmee om? En verder vinden wij het belangrijk om te focussen op effectiviteit en impact van het werk van vermogensfondsen. Dat laatste raakt een essentieel punt, want je kunt best transparant zijn zonder echte impact te genereren. En om eerlijk te zijn: meedoen aan de Transparant Prijs om een prijs te winnen,vinden wij weinig zinvol."

Leeshet verslag van de uitreiking Transparant Prijs 2009: klik hier.

Leesde kritische column van Jos Verhoeven: klik hier.

gerelateerde items