Stichting A.A. van Beek Fonds brengt vier miljoen onder bij Erasmus Trustfonds

24 februari 2018, 06:00
De ‘Challenge Accepted’-campagne werpt zijn vruchten af.
De ‘Challenge Accepted’-campagne werpt zijn vruchten af.
Het vermogen van de Stichting A.A. van Beek Fonds is ondergebracht in een fonds op naam bij het Erasmus Trustfonds. Het fonds op naam is het A.A. van Beek Fonds genoemd. Het gaat om vier miljoen euro. Het bestuur van de stichting zal voortaan als beheercommissie van het Fonds op Naam toezien op bestedingen vanuit het fonds.
 
De Stichting A.A. van Beek-Fonds werd opgericht in 1923 met als doel de bevordering van het wetenschappelijk onderwijs aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, in het bijzonder door begaafde studenten - en eventueel andere personen, aan genoemde universiteit verbonden of op enigerlei wijze daarbij betrokken - in de gelegenheid te stellen door een verblijf in het buitenland zich nader praktisch te bekwamen of hun studie aan te vullen en voort te zetten. Dit doel wordt door het fonds op naam overgenomen.
 
Bestuur
Het bestuur van de stichting ziet als beheercommissie van het Fonds op Naam toe op bestedingen vanuit het fonds. De bijkomende administratieve lasten en verplichtingen vanuit de anbi-wetgeving worden door het Erasmus Trustfonds opgepakt.
 
Challenge Accepted 
Sinds het Erasmus Trustfonds afgelopen november naar buiten is getreden met haar ‘Challenge Accepted’-campagne, zijn meerdere stichtingen het gesprek aangegaan om de mogelijkheden voor onderbrenging van hun kapitaal en gedachtegoed bij het Erasmus Trustfonds te onderzoeken. ‘Het strengere toezicht op stichtingen met een anbi-status en de steeds zwaardere eisen aan die anbi-status dwingt hen na te denken over een andere inrichting of toekomstperspectief. Het idee van ‘wel de lusten, niet de lasten’ spreekt aan’, aldus het Erasmus Trustfonds.
 
gerelateerde items