Vacaturesite voor bestuurs- en toezichthoudende functies maatschappelijke organisaties

14 april 2015, 04:00
Vacaturesite voor bestuurs- en toezichthoudende functies maatschappelijke organisaties
Vacaturesite voor bestuurs- en toezichthoudende functies maatschappelijke organisaties
Vorig week werd BoardroomMatch gelanceerd: naar eigen zeggen de eerste vacaturesite die organisaties in het privaat-publieke domein de mogelijkheid biedt om vacatures voor voorzitters, toezichthouders, bestuursleden, bestuurders en directeuren te plaatsen. Doel is om de toestroom naar deze bestuurs- en toezichthoudende functies te verbeteren. Vacatures voor onbezoldigde functies kunnen gratis geplaatst worden. Voor vacatures voor bezoldigde functies wordt wel een tarief gehanteerd.

BoardroomMatch.nl is een initiatief van Bestuurderscentrum, een netwerkorganisatie van en voor directeur-bestuurders en toezichthouders van maatschappelijke organisaties en bereikt inmiddels per maand meer dan 10.000 bestuurders en toezichthouders.

‘De focus voor BoardroomMatch ligt op maatschappelijke organisaties die zich bevinden in het privaat-publieke domein’, is te lezen in het persbericht. ‘Dit zijn bijvoorbeeld brancheorganisaties, beroepsverenigingen, belangenorganisaties, stichtingen, zorginstellingen, goede doelenorganisaties, paritaire fondsen, woningcorporaties etc. Kenmerk is in ieder geval dat zij ondernemend opereren vanuit een maatschappelijke en economische context. BoardroomMatch richt zich binnen bovengenoemd domein op bestuurders in onder meer de volgende functiegebieden: toezichthoudende bestuursfuncties (lid RvT, voorzitter, etc.), leidinggevende bestuursfuncties (directeur bestuurder, etc) en bestuursondersteunende functies (secretaris, branchemanager etc).
gerelateerde items