Bestuurslid HRM en Organisatie

2 september 2019, 05:00
Bestuurslid HRM en Organisatie
Bestuurslid HRM en Organisatie
Functie: Bestuurslid HRM en Organisatie (onbezoldigd)
Organisatie: Eye Care Foundation
Aantal uren per week: -
Locatie: Amsterdam
Vervaldatum: 15 september 2019
 
Stichting Eye Care Foundation (ECF) is een NGO met als doel onnodige blindheid en slechtziendheid in ontwikkelingslanden te voorkomen en genezen. Wereldwijd hebben 285 miljoen mensen een visuele handicap. Maar liefst 90% van deze mensen woont in een ontwikkelingsland. 80% is te voorkomen of te genezen door een bril op goede sterkte of een staaroperatie. ECF werkt in Azië (Nepal, Vietnam, Laos en Cambodja) en Afrika (Tanzania, Zambia, Rwanda). ECF is afhankelijk van giften van donateurs. 
 
Momenteel is ECF bezig om haar gehele organisatie naar het volgende niveau te tillen en de samenwerking met de overige kantoren binnen ECF verder te integreren en zo bij te dragen aan de doelstellingen van ECF.ECF wil met behulp van haar donateurs de volgende doelen bereiken: 
1. Directe dienstverlening: ondersteunen van het leveren van oogzorg door lokale instituties, gericht op het armste deel van de bevolking. 
2. Capaciteitsversterking: het versterken van de oogzorg-professionals, direct of indirect. 
3. Infrastructuur versterken: het verbeteren van fysieke ruimtes, uitrusting en instrumentarium benodigd voor het leveren van oogzorg. 
4. Beleidsbeïnvloeding: het adequaat inbedden van kwantitatief en kwalitatief goede oogzorg in het lokale en nationale beleid van een land. 
 
Het bestuur van Eye Care Foundation stuurt op het beleid en houdt toezicht op de uitvoering. Het bestuur is multidisciplinair samengesteld, waarbij elk lid een aandachtsgebied behartigt. Af en toe adviseert een bestuurslid desgewenst het team, als meewerkend specialist op zijn/ haar vakgebied. 
 
Omschrijving taken bestuurslid HRM en Organisatie: 
- Contactpersoon met het kantoor Amsterdam over personele zaken 
- Adviseur voor contracten en arbeidsvoorwaarden 
- Adviseur voor personeelsontwikkeling en functioneren
- Adviseert over beleidsvisie personeels- en organisatieontwikkeling 
- Bewaakt groepsdynamica in de organisatie 
- Bewaker relatie bestuur - organisatie 
- Adviseert bestuur over bedrijfsprocessen en automatisering 
- Evalueert jaarlijks het functioneren van de directeur 
- Beoordeelt door de directeur voorgestelde personele benoemingen van junior medewerkers; het bestuur beoordeelt voorgestelde senior medewerkers 
 
Het bestuur van Eye Care Foundation vergadert 4 tot 6 maal per jaar, gedurende de avonduren. De leden van het bestuur zijn onbezoldigd, uitgezonderd eventueel te maken onkosten. 
 
Eye Care Foundation streeft naar diversiteit en gender-balans in het bestuur. Bestuursleden dienen een relevant netwerk te hebben. Ervaring in (oog)zorg en/of ontwikkelingssamenwerking is een pré. 
 
Meer informatie?
Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met Thijs van Praag, voorzitter, via telefoon 06 – 53 43 3471 of via email info@eyecarefoundation.nl.
 
Interesse in deze functie? 
Graag ontvangen we je motivatie en CV uiterlijk op 15 september 2019 op e-mail t.vanpraag@eyecarefoundation.nl. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. www.eyecarefoundation.nl
 
Ook een vacature plaatsen? Klik hier.
gerelateerde items