Twee leden Raad van Toezicht

1 mei 2019, 00:00
Twee leden Raad van Toezicht
Twee leden Raad van Toezicht
Functie: Lid Raad van Toezicht
Organisatie: Stichting Kinderpostzegels Nederland
Aantal uren: 8 à 10 dagdelen per jaar
Vervaldatum: 8 mei 2019
 
Stichting Kinderpostzegels Nederland zet zich in om kwetsbare kinderen te helpen, zowel in binnen- als in het buitenland. Dat doet Kinderpostzegels middels drie programma’s: Onderwijs, Pleegzorg en Traumaverwerking. De jaarlijkse kinderpostzegelactie is uniek in de wereld. De stichting is financieel gezond. Echter door de aanhoudende druk van de kinderpostzegelactie staan de inkomsten wel onder druk en bevindt de organisatie zich in een belangrijk veranderingstraject.
 
De Raad van Toezicht van Stichting Kinderpostzegels Nederland is op zoek naar twee nieuwe leden vanwege het beëindigen van de termijnen van twee huidige leden. Door het vertrek is er tevens een vacature ontstaan in de auditcommissie.
 
De Raad van Toezicht heeft zowel een toezichthoudende als een adviserende rol ten opzichte van Stichting Kinderpostzegels Nederland en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. Deze toezichthoudende rol houdt onderstaande algemene taken in:
  • het houden van toezicht op de realisering van het doel van Stichting Kinderpostzegels Nederland, op de algemene financiële situatie en risicobeheersing;
  • het beoordelen van het intern en extern functioneren van de Directeur, waarmee zij haar werkgeversrol vervult;
  • het fungeren als klankbord voor de Directeur en het adviseren van de Directeur. Van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij meedenkt en fungeert als ondersteuning van de Directeur en dat zij oog heeft voor de zelfstandige positie en bestuurlijke verantwoordelijkheid van de directeur;
  • het vervullen van haar overige statutair toebedeelde taken. Hiertoe behoren onder meer het goedkeuren van een aantal besluiten van het bestuur zoals het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening en jaarverslag, alsmede het strategisch meerjarenplan.
 
De Raad van Toezicht streeft naar een divers team op het gebied van expertise, etnische achtergrond, leeftijd en geslacht. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht is zij op zoek naar kandidaten die zich in dit profiel en in onderstaande kenmerken herkennen:
  • vertrouwd met het besteden van gelden van goede doelen en impactrealisatie;
  • affiniteit met financieel management en bereidheid toe te treden tot de auditcommissie;
  • ervaring met social media;
  • aantoonbare ervaring met politiek-bestuurlijke zaken;
  • zicht op maatschappelijke vernieuwing;
  • een multiculturele achtergrond.
 
De huidige leden van de Raad van Toezicht hebben ruime toezichthoudende ervaring en daarom is deze ervaring niet essentieel. Geschikte kandidaten hebben affiniteit met het doel van Kinderpostzegels, zijn bereid om acht à tien dagdelen per jaar actief aanwezig te zijn en hebben geen belang bij de besteding van gelden van Stichting Kinderpostzegels Nederland.
 
Geïnteresseerden worden verzocht om voor 8 mei 2019 hun sollicitatie, voorzien van een korte motivatie en CV, te richten aan Barbara de Kort, voorzitter van de Raad van Toezicht, via info@kinderpostzegels.nl
 
Ook een vacature plaatsen? Klik hier.
 
gerelateerde items