Toon alles (2)

Turing Foundation schenkt miljoen euro aan lepraonderzoek

18 maart 2010, 08:59
AMSTELVEEN (18 maart) - De Turing Foundation, het goede doelenfonds dat in 2006 werd opgericht, doneert 1,1 miljoen euro aan drie innovatieve lepraonderzoeken. De Turing Foundation is de grootste private financier van lepraonderzoek in Europa en streeft naar uitroeiing van lepra als misvormende ziekte.


De Turing Foundation draagt de komende vier jaar met € 1.100.264 ruim de helft van de kosten van drie lepraonderzoeken van het TENLEP onderzoeksconsortium, de Erasmus Universiteit en het Koninklijk Instituut voor de Tropen, en het Leids Universitair Medisch Centrum. De Nederlandse Leprastichting is de belangrijkste cofinancier van deze onderzoeken:


•    TENLEP: “Treatment of Early Neuropathy in Leprosy” is een grootschalig onderzoek in acht landen naar vroege behandeling van zenuwbeschadiging. De onderzoekers proberen gedurende dit vier jaar durende onderzoek vast te stellen wat de optimale behandeling is voor patiënten met zenuwschade;

•    Erasmus Universiteit/Koninklijk Instituut voor de Tropen: Het onderzoek “Impact of preventive interventions on the transmission of M. leprae” heeft als doel om beter inzicht te krijgen in de overdracht van de leprabacterie en het effect van “profylactische” behandelingen. Bij dit soort behandelingen wordt in de omgeving van leprapatiënten antibiotica gegeven aan mensen die zelf (nog) geen lepra hebben;

•    Leids Universitair Medisch Centrum: Dit onderzoek “Identification of innate and adaptive immune biomarkers” richt zich op het ontrafelen van bepaalde immuunsysteem mechanismen met als doel een beter inzicht te krijgen in leprareacties die leiden tot zenuwschade. Doel is om zo strategieën te ontwikkelen voor het voorspellen, opsporen en voorkomen van zenuwschade bij lepra.


“Lepra is een wrede, verminkende ziekte, maar de leprabacterie is eigenlijk verbazingwekkend zwak”, aldus Pieter Geelen, voorzitter van de Turing Foundation over de subsidiëring. “Je zal de ziekte in Europa niet meer vinden, hij houdt zich in ontwikkelingslanden ternauwernood staande onder de allerarmsten, mede doordat het jaren kan duren voordat het zich bij een slachtoffer openbaart. Dankzij nieuwe medische inzichten is het voor het eerst voorstelbaar dat we ons voorgoed van Lepra zouden kunnen verlossen.”
gerelateerde items