Toekomstagenda informele zorg uitgereikt aan Van Rijn

26 november 2014, 04:00
Toekomstagenda informele zorg uitgereikt aan Van Rijn
Toekomstagenda informele zorg uitgereikt aan Van Rijn
Tiemen Zeldenrust, directeur van Stichting Present, heeft de Toekomstagenda Informele Zorg & ondersteuning uitgereikt aan staatsecretaris van Rijn. De agenda bevat adviezen en acties vanuit 35 organisaties om de grote uitdagingen aan te gaan die de decentralisaties in het sociale domein met zich meebrengen. 

Stichting Present wil een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Directeur Tiemen Zeldenrust was voorzitter van de werkgroep vrijwilligers ‘nieuwe stijl’ die de agenda hebben samengesteld. ‘Ik ben blij dat deze agenda er nu ligt. Vrijwilligers en mantelzorgers verdienen een betere plek in het beleid van overheden. De totstandkoming van deze agenda toont aan dat alle partijen in het veld, inclusief de overheid, dat ook vinden. Deze agenda is slechts de start van het proces. Zowel landelijk als lokaal zijn er concrete vervolgstappen nodig. Maar dat de partijen elkaar hebben gevonden, dat is een belangrijke eerste stap.’

Contracten gemeenten
Volgens Zeldenrust is het nut van de toekomstagenda dat de partijen uitspreken informele zorg en ondersteuning goed te willen gaan regelen. ‘De vreselijk belangrijke rol van mantelzorgers en vrijwilligers krijgt eindelijk een stevige plek bij keukentafelgesprekken, in zorgplannen en in wijkteams. Professionals worden toegerust om informele zorg deze plek ook te geven. Een interessante passage vind ik ook dat gemeenten in contracten met zorgleveranciers kunnen gaan bedingen dat die een bepaling moeten bevatten over hoe ze de informele zorg integreren in hun activiteiten’, aldus Zeldenrust.

Coördinatie- en makelaarsfunctie
‘Eindelijk wordt nu ook stevig neergezet hoe belangrijk de coördinatie- en makelaarsfunctie van het vrijwilligerswerk is. Uiteraard, vrijwilligerswerk zelf is onbetaald. Maar het werven, begeleiden en toerusten van vrijwilligers vraagt om continuïteit en kwaliteit. Daarvoor zijn op gemeentelijk niveau financiële middelen nodig. Ik hoop dat lokale gemeenten waar nodig dit aspect oppakken. Van Rijn benoemt het zelf in zijn begeleidende beleidsbrief: een actualisatie van gemeentelijke ondersteuning is noodzakelijk.’

De Toekomstagenda is onderdeel van politiek debat
Vorige week kwam staatssecretaris Van Rijn met zijn beleidsvoornemens voor de informele zorg van vrijwilligers en mantelzorgers. Betrokken organisaties en Tweede Kamerfracties verwachtten dat de staatssecretaris met een transitiebudget zou komen voor landelijke vrijwilligersorganisaties. Want zij moeten vrijwilligers goed voorbereiden op het toenemende aantal en complexiteit van hulpvragen. Uit de beleidsbrief blijkt dat van Rijn geen budget beschikbaar stelt aan landelijke vrijwilligersorganisaties. Verschillende Tweede Kamerfracties hebben aangegeven hier veel vragen bij te hebben. Landelijke vrijwilligersorganisaties die vaak al decennia praktijkervaring hebben met informele zorg en ondersteuning, kunnen in het beleid voor informele zorg niet ontbreken. De partijen overwegen daarom een amendement in te dienen of te steunen tijdens de behandeling in de Tweede Kamer deze week.
gerelateerde items