Toon alles (1)

The Custodian Principles – wat is de rol van een Custodian?

10 oktober 2016, 10:00
The Custodian Principles – wat is de rol van een Custodian?
The Custodian Principles – wat is de rol van een Custodian?
KAS BANK is een custodian bank, met andere woorden: een bank die namens haar klanten ‘waarden’ (hoofdzakelijk effecten zoals aandelen, obligaties ) veilig bewaart (custody) en beschermt. Vroeger gebeurde dit nog fysiek in een kluis, maar tegenwoordig is alles natuurlijk geautomatiseerd. Een moderne custodian is echter veel meer dan louter een bewaarder van effecten. Het goed en betrouwbaar waarderen van de beleggingsportefeuilles en het rapporteren hierover wordt steeds belangrijker.
 
De maatschappelijke rol van een moderne custodian  
KAS BANK bewaart en beschermt direct en indirect het vermogen voor miljoenen mensen in Nederland; variërend van pensioenvermogens tot het vermogen dat vermogensfondsen ter beschikking hebben gekregen van donateurs.
Dat geeft ons een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het vermogen van derden behandelen als ons eigen geld. Dat is voor ons belangrijk en daar handelen wij dan ook naar.
 
De samenleving en toezichthouders verlangen van organisaties steeds meer transparantie en informatie over de kosten voor het vermogensbeheer en over het verantwoord beleggen beleid. Een moderne custodian is bij uitstek geschikt om deze data te vergaren en op onafhankelijke wijze te toetsen of de vermogensbeheerder zich aan het beleggingsbeleid houdt. Custodians vervullen zo steeds vaker de rol van governance partner. Zij ondersteunen klanten o.a. bij de inrichting en uitvoering van ‘goed bestuur’, risicomanagement en de screening van de effectenportefeuille op ongewenste beleggingen.
 
The Custodian Principles – ons morele kompas
In ons werk en in onze relaties met klanten varen wij op een duidelijk kompas van culturele en morele waarden: onze Custodian Principles. Deze principes definiëren wie wij zijn en waar wij op aangesproken kunnen worden: transparant, gericht op duurzame relaties, geen belangenverstrengeling met onze klanten. Custodianship doe je niet voor nu, maar voor de toekomst.

Onze principes zijn geen statische beginselen. Wij spiegelen ze voortdurend aan de opvattingen van mensen die in hun werk op hun eigen manier optreden als custodian. Wat verstaan zij onder ‘bewaren’? Hoe geven zij invulling aan ‘actueel custodianship’ en wat kunnen wij daarvan leren?  In een reeks mini-documentaires ziet u hoe wij inhoud geven aan actueel custodianship en hoe wij ons daarbij laten inspireren door custodians uit andere werkvelden (wetenschap, cultuur en natuur). www.thecustodianprinciples.nl
 
gerelateerde items