WijSamenVoorElkaar: superportal verbindt burgerinitiatieven

10 mei 2016, 10:00
WijSamenVoorElkaar: superportal verbindt burgerinitiatieven
WijSamenVoorElkaar: superportal verbindt burgerinitiatieven
Vandaag is in Amsterdam een nationale online portal gelanceerd voor maatschappelijke initiatieven onder de naam Wij Samen voor Elkaar.nl. Het is een project van MaatschapWij, een onafhankelijk samenwerkingsverband van een snelgroeiende groep ondernemingen, sportbonden en maatschappelijke organisaties, waaronder ook goede doelen als Rode Kruis, de Zonnebloem en Hartstichting. Ook De Dikke Blauwe steunt het platform als mediapartner.
 
De Dikke Blauwe sprak aan de vooravond van de nationale lancering van WijSamenVoorElkaar met twee belangrijke initiatiefnemers, oud-McKinsey-topman Mickey Huibregtsen en ondernemer en opiniepeiler Maurice de Hond.

 
Mickey Huijbregtsen
DDB: Wat houdt jullie initiatief concreet in?

Huijbregtsen: 'Wij Samen voor Elkaar is het motto van MaatschapWij, waar de website naar is genoemd. MaatschapWij wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin we meer rekening met elkaar houden, meer voor elkaar over hebben, meer initiatief nemen en meer samenwerken. Het portaal dient als inspiratiebron voor iedereen die een actieve bijdrage wil leveren aan meer 'wij' in onze maatschappij, van buurtbarbecue tot nationale campagne. Daarvoor biedt het portaal negen categorieën met een zo compleet mogelijk aanbod van actuele maatschappelijke initiatieven. Burgers en organisaties kunnen die zelf gratis in de spotlights zetten, verbinden en op tal van manieren versterken. Naast eigen aanbod worden op WijSamenvoorElkaar.nl ook de initiatieven van partnersites als Buurtlink, GroenGelinkt, Nudge, Nextdoor, MAEX, WeHelpen, LeeftSamen, Wijkconnect en iSocial getoond. Ook deze partijen ondersteunen de beweging.'
 
DDB: Er zijn dus al heel veel portals, was er volgens jullie dan behoefte aan nog één?

De Hond: 'Dat er veel behoefte bestaat aan een dergelijk initiatief blijkt uit een representatief onderzoek dat ik zeer recent via Peil.nl uitvoerde (voor resultaten: zie kader, red.). De conclusie van dat onderzoek luidt dat, terwijl er weinig vertrouwen is in de politiek om de problemen in de samenleving op te lossen, een groot deel van de mensen wel bereid is om zich, individueel of in groepsverband, in te zetten. En de meesten van hen zijn daar nu al actief mee bezig.'                              
 
DDB: De burger die zijn eigen domein weer 'verovert', dat klinkt als een grote missie.

Huibregtsen: 'In een tijd waarin alles steeds sneller verandert, worden geheel nieuwe eisen gesteld aan ons 'samen-leven'. Talloze individuen, clubjes, verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemingen zetten zich al in ons land in om daaraan een bijdrage te leveren. Wat zou het mooi zijn als al die initiatieven nog beter zichtbaar worden en elkaar versterken en daarmee steeds meer mensen en organisaties inspireren om hun steentje bij te dragen? Dat is het uitgangspunt van MaatschapWij. Wij zullen het met z’n allen moeten doen en als burgers, naast consument, ook producent in deze maatschappij moeten worden. Dat betekent zelf verantwoordelijkheid nemen voor het wel en wee in onze ‘samenleving’.
‘Verbinding en zichtbaarheid van goede initiatieven kunnen andere mensen en organisaties inspireren om zélf initiatief te nemen voor een grotere maatschappelijke bijdrage. Samenleven is een werkwoord; daar moet je energie insteken. Samenwerken staat daarbij centraal, dat maakt onze levens zoveel mooier én waardevoller. En geloof me, het is een culturele uitdaging hoor, als je mensen veertig jaar lang vertelt dat ze rechten hebben, zonder dat daar ook plichten bij horen.'

De Hond: 'We zien in onze samenleving dat alles tot voor kort top-down geregeld werd vanuit de politiek. Doordat de overheid het helemaal regelde werd jouw ruimte als burger klein en die ruimte moet weer bevochten worden. Dat levert conflicten op, want je merkt dat mondige burgers eenmaal heroverd terrein niet zomaar weer prijsgeven.'


 
gerelateerde items