Subsidies maken voorzieningen in het sociaal domein nauwelijks goedkoper

24 september 2019, 06:00
Martijn Arnoldus: ‘Wil je echt werk maken van kostenbesparende vernieuwing vanuit de samenleving, dan moet je als gemeente langer optrekken met initiatieven dan alleen de startfase.’
Martijn Arnoldus: ‘Wil je echt werk maken van kostenbesparende vernieuwing vanuit de samenleving, dan moet je als gemeente langer optrekken met initiatieven dan alleen de startfase.’
Subsidies als stimulans voor vernieuwende initiatieven in jeugdhulp, zorg en werk maken voorzieningen voor gemeenten amper goedkoper. Dat blijkt uit een verkenning van 34 gemeentelijke subsidieregelingen.
 
Reageren? Mail ons, of reageer via TwitterFacebook of Linkedin.
 
Kostenbesparing is een belangrijke aanleiding voor het starten van de regeling, zo blijkt uit het onderzoek van Social Finance Matters. Bij 3 op de 10 regelingen is het zelfs een voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen.

Duurzaam voortbestaan

Maar in de praktijk blijken besparingen moeilijk hard te maken. Daarvoor blijven de ondersteunde initiatieven, variërend van een fietskoerier voor medische transporten tot poetsinstructies voor kinderen, vooralsnog te experimenteel, pril of kleinschalig. Bovendien blijkt in de praktijk dat besparingen en het sturen op resultaat nogal eens ondergeschikt wordt gemaakt aan snel en flexibel toekennen van subsidies. Ook op het gebied van zichtbaarheid van de bedoeling en resultaten van de subsidie is volgens driekwart van de gemeenten ruimte voor verbetering om meer initiatieven aan te trekken die passen bij de doelstellingen. Een ander verbeterpunt dat gemeenten zelf aangeven, is het duurzaam voortbestaan van de initiatieven. Kosten worden pas bespaard als de vernieuwing goed wordt geborgd en blijft bestaan, maar juist op dat punt beloven de subsidieregelingen nagenoeg geen ondersteuning.

Ambities

‘Het is de vraag of gemeenten met zulke ambitieuze verwachtingen van de lokale samenleving, hun subsidieregelingen ook ambitieus genoeg hebben ingericht’, meent Martijn Arnoldus, initiatiefnemer van het onderzoek. Van de gemeenten zoekt 64% naar initiatieven die een blijvende verandering teweegbrengen in het sociaal domein. Maar voor de regeling zelf worden vaak maar één of twee ambtenaren vrijgemaakt, en dan slechts voor een klein deel van hun tijd. ‘Wil je echt werk maken van kostenbesparende vernieuwing vanuit de samenleving, dan moet je als gemeente langer optrekken met initiatieven dan alleen de startfase.’
 
Klik hier om de verkenning te lezen.
gerelateerde items