Stijlvol afscheid FIN-preases Jan Scherphuis

15 november 2007, 08:59
Jan Scherphuis heeft zijn voorzittershamer van de FIN - de koepel van vermogensfondsen - doorgegeven aan opvolger Rien van Gendt. Na de ALV van afgelopen vrijdag eerden de FIN-leden hun oud-voorzitter met een afscheidsprogramma en -lunch in Hotel Oud London in Zeist. Scherphuis, die zich in de afgelopen jaren als een gedreven lobbyist voor de vermogensfondsen heeft gemanifesteerd, kreeg o.a. een gastcollege van SCP-directeur prof. Paul Schnabel aangeboden.


Het werd een afscheid in stijl voor de man die jarenlang ogenschijnlijk onvermoeibaar de belangen van zijn achterban in zowel nationale als internationale graemia voor het voetlicht bracht. Na de ALV, waarin het voorzitterschap van de FIN formeel werd overgedragen aan Rien van Gendt en Scherphuis zelf tot ere-lid werd benoemd, ontvingen praeses en ex-praeses samen het eerste exemplaar van het boek "Filantropie in Nederland". Deze publicatie onder 16 van Vibeke Kingma en Marco van Leeuwen is een stevige aanzet tot de geschiedschrijving van de filantropie in Nederland. Het staat vol met voorbeelden uit de periode 1770 tot 2020 (!), zoals Open Het Dorp, het allereerste Nederlandse museum, de soepkeukens en de grote tsunami-actie.

 


Paul Schnabel

De lezing die Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, vervolgens gaf, prikkelde zowel door inhoud als door de losse stijl het gehoor van voornamelijk bestuursleden van vermogensfondsen. Zo riep Schnabel - zelf zeer actief voor het Fonds Psychische Gezondheid - op om minder op te potten, al gebruikte hij dat begrip wijselijk genoeg niet. Schnabel: "Vermogensfondsen hebben de gewoonte om voortdurend veel opzij te zetten voor slechtere tijden, ook als die er niet zijn."

 


Opvallend was Schnabels pleidooi voor meer durfkapitaal. Hij wees in dit verband op het vrijwel onuitroeibare eeuwigheidsparadigma in kringen van vermogensfondsen en riep op om meer ruimte te geven aan wat hij "sunset-fondsen" noemde: project-fondsen met een gelimiteerde levensloop en eindige doelbesteding van bijvoorbeeld tien tot vijftien jaar.

 


DAFNE

De sprekers tijdens de lunch wezen allen op de vasthoudendheid en dossierkennis van Scherphuis als pleitbezorger van de Nederlandse vermogensfondsen, niet alleen binnen, maar ook buiten de landsgrenzen. Zo is Scherphuis een van de leidende krachten geweest achter de oprichting van DAFNE (Donor and Foundation Networks Europe): een nieuw Europees platform waarop verenigingen van vermogensfondsen en donoren uit geheel Europa kennis uitwisselen en samen streven naar verdere verbetering van het fiscaal-juridische klimaat voor fondsen.

 


(De foto bij dit artikel is gemaakt door Willem Sluyterman van Loo)

 


"Filantropie in Nederland" is een uitgave van Uitgeverij Aksant (www.aksant.nl en info@aksant.nl ). Het boek telt 218 pagina's (ISBN 978-90-5260-271-4) en kost €19,90.

gerelateerde items