Stichting Lezen & Schrijven: Een leven lang ontwikkelen om achterstanden in te halen en te voorkomen

8 maart 2019, 06:00
Geke van Velzen: 'Iedereen moet zich een leven lang blijven ontwikkelen.'
Geke van Velzen: 'Iedereen moet zich een leven lang blijven ontwikkelen.'
‘Het onderwijs kan zijn maatschappelijke opdracht binnen het huidige stelsel onvoldoende waarmaken, omdat het stelsel te gedifferentieerd is geworden. Daarom is het nodig dat het onderwijsstelsel wordt aangepast. Dat concludeert de Onderwijsraad in het rapport Stand van educatief Nederland 2018.

Jongeren uit verschillende sociale klassen komen elkaar minder vanzelfsprekend tegen in het onderwijs en de eerste plaatsing in het voortgezet onderwijs bepaalt steeds meer het eindniveau van jongeren. Dat zorgt voor kansenongelijkheid. Voor Stichting Lezen & Schrijven is het belangrijkste advies van de Onderwijsraad dat permanente educatie een zelfstandige rol in het stelsel zou moeten krijgen. Het ontbreken daarvan maakt de positie van lager en middelbaar opgeleide mensen namelijk kwetsbaar.’ 

Permanente educatie

De Onderwijsraad signaleert in het rapport onder meer: ‘Eén van de knelpunten hangt samen met de grotere behoefte aan scholing en vorming gedurende de hele levensloop. Deze scholing en vorming is niet alleen een verantwoordelijkheid van individuen, maar ook van bedrijven en overheden. Permanent educatie is geen onderdeel van de huidige onderwijsvoorzieningen binnen het stelsel.’ Stichting Lezen & Schrijven onderschrijft het belang van permante educatie. Zo’n 2,5 miljoen Nederlanders hebben namelijk grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Het inhalen en vooral voorkomen van achterstanden op basisvaardigheden zorgt dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

‘Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen & Schrijven: “Een permanente structuur voor volwassenenonderwijs waar iedereen in de buurt op zijn of haar eigen niveau kan leren, is essentieel. De samenleving wordt steeds complexer en vraagt meer van mensen, de arbeidsmarkt verandert in rap tempo. Daarom moet iedereen zich een leven lang blijven ontwikkelen. Juist ook voor mensen met een lage opleiding of volwassenen die werkzaam zijn in beroepen waarin weinig met taal gewerkt wordt is dat ook belangrijk. Daarom zijn structurele aanpassingen nodig aan het huidige onderwijsstelsel, zoals de Onderwijsraad aangeeft.”’

Bron: Stichting Lezen & Schrijven

Lees hier het volledige artikel

Lees hier het rapport van de Onderwijsraad
 
gerelateerde items