State of Civil Society: ngo’s steeds meer beperkt

16 mei 2013, 04:00
State of Civil Society: ngo’s steeds meer beperkt
State of Civil Society: ngo’s steeds meer beperkt
CIVICUS, een international samenwerkingsverband dat civil society-activiteiten en burgerinitiatieven ondersteunt, presenteerde vorige week haar jaarlijkse rapport over de status  van de civil society in de gehele wereld. Het rapport geeft de inzichten weer van ruim vijftig civil society experts uit verschillende landen. Uit die inzichten blijkt dat ngo’s in toenemende mate worden beperkt.

Het rapport State of Civil Society 2013 laat zien dat de civil society volop in beweging is. Er is steeds meer erkenning voor ngo’s. Dat blijkt onder meer uit het statement van de Europese Commissie in 2012 waar Europa zich committeert aan steun voor het maatschappelijk middenveld. Daarnaast zijn ngo’s partners in het Global Partnership for Effective Development Cooperationdat en heeft de VN-Mensenrechten Raad op 21 maart een resolutie aangenomen om mensenrechtenverdedigers te beschermen.

Speelveld beperkt
Maar de meeste conclusies uit het rapport zijn niet zo positief. Het middenveld staat in toenemende mate onder druk. Vooral door de chaos na de Arabische Lente wordt in landen als Tunesië en Libië het speelveld voor ngo’s steeds meer beperkt. Ook in andere landen worden beperkingen opgelegd en hebben verschillende overheden wetten doorgevoerd of aangekondigd waardoor de oprichting en bewegingsvrijheid van ngo’s aan banden wordt gelegd. Mensenrechtenactivisten krijgen zelfs te maken met fysiek geweld. En ook op het gebied van ICT zijn ook zorgelijke ontwikkelingen. Het internet wordt in landen als China gecensureerd, het faciliteert crowdsourcing voor activisme en biedt ruimte voor propaganda.

Inkomsten lopen terug
Ngo’s hebben nog een ander probleem: het teruglopen van inkomsten. Vooral ngo’s die zich richten op mensenrechten en politiek hebben moeite met het binnenhalen van fondsen in het eigen land. Ze zijn afhankelijk van donaties uit het buitenland. Regeringen, zoals in Ethiopië, zorgen ervoor dat deze fondsen niet bij de betreffende ngo’s terecht komen. Ook wordt steeds meer hulp vanuit Westerse landen stopgezet.

Klik hier om het gehele rapport te lezen.
gerelateerde items