Toon alles (2)

Start Foundation: ‘Radicale omslag arbeidsbestel is nodig’

10 juli 2014, 04:00
Start Foundation: ‘Radicale omslag arbeidsbestel is nodig’
Start Foundation: ‘Radicale omslag arbeidsbestel is nodig’
Met de uitgave van het boek De kwetsbaren wil maatschappelijk investeerder Start Foundation een discussie op gang brengen over het arbeidsbestel. Volgens Start Foundation legt het boek een onthutsende en verontrustende analyse bloot van de onderkant van de arbeidsmarkt. ‘Het wordt tijd voor een radicale omslag van het bestaande arbeidsbestel. Anders blijven de ‘verliezers’ op de arbeidsmarkt zonder perspectief.’

Het boek De kwetsbaren toont aan dat ingrepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt zelden werken of zelfs averechts uitpakken. Maatschappelijk investeerder Start Foundation, die de uitgave van De kwetsbaren mede mogelijk maakte, roept daarom iedereen op om mee te denken en mee te praten over werkbare oplossingen. ‘Er is sprake van verdringing en concurrentievervalsing, met als voornaamste verliezers mensen die al zo weinig te verliezen hebben’, stelt Jos Verhoeven (foto), directeur van Start Foundation. ‘Ruim vijftien jaar ervaring heeft ons geleerd dat beleidsinterventies aan de onderkant van de arbeidsmarkt zelden het beoogde effect sorteren. Dat bracht ons er ook toe om onderzoeksjournalist Will Tinnemans te vragen wat dieper in de materie te duiken. We wilden weten of onze observaties incidenten waren of deel uitmaken van een wonderlijke wereld vol tegenstrijdigheden, met één wetmatigheid: werken doet het niet.’

Concurrentie en verdringing 
Start Foundation heeft ondervonden dat er onder mensen die moeilijk aan werk komen (ouderen, Wajongers, mensen met een fysieke beperking, et cetera), sprake is van concurrentie en verdringing. ‘Onbedoeld, maar dat maakt het niet minder ernstig. De bureaucratie neemt eerder toe dan af. Het aanbestedingsbeleid jaagt de ene kansarme een baan uit, ten behoeve van de andere. Draaideurwerkloosheid doet zo haar intrede. Ondernemers en deskundigen die in aan het woord komen, zijn unaniem kritisch en geloven niet dat de nieuwe Participatiewet hier iets aan gaat veranderen. Pleisters plakken is volstrekt ontoereikend. Ruim een miljoen mensen aan de kant en een grote groep werkenden die steeds meer klem komt te zitten, dat is een recept voor onvrede, onrecht en instabiliteit.’  

Online discussieplatform
Radicale ideeën zijn nodig om het systeem te veranderen, vindt Start Foundation. ‘Dat zal niet eenvoudig zijn. Het systeem heeft de neiging zichzelf in stand te houden, de (macro-) economische context is lastig en een ingrijpende ommezwaai is in de poldertraditie moeilijk te realiseren. Maar het moet.’
Auteur Will Tinnemans en Start Foundation roepen iedereen op om mee te denken en mee te praten over werkbare oplossingen via www.dekwetsbaren.nl.


Het boek De kwetsbaren. Concurrentie en verdringing aan de onderkant van de arbeidsmarkt is verkrijgbaar bij Nieuw Amsterdam Uitgevers voor € 16,95.
gerelateerde items