Toon alles (1)

St. Antonius Onderzoeksfonds maakt subsidiewinnaars bekend

12 mei 2015, 00:00
De winnaars van de subsidies
De winnaars van de subsidies
Vorige week zijn door het bestuur van het St. Antonius Onderzoeksfonds 15 onderzoeken gehonoreerd met een onderzoeksubsidie. Het Onderzoeksfonds heeft hiermee meer dan € 450.000,- ter beschikking gesteld voor onderzoek. Geld dat is opgebracht door giften van patiënten, ambassadeurs etc. Ook diverse fondsenwervende acties, zoals de St. Antonius Beddenrace hebben hieraan bijgedragen. Iedereen die het fonds op de een of andere wijze heeft gefinancierd afgelopen jaar: namens de onderzoekers hartelijk bedankt!

Welke onderzoeken zijn gefinancierd in 2015?
Het St. Antonius heeft 15 onderzoeken kunnen (mede) financieren. De top drie onderzoeken:

1) De ASCOT-studie: Dit onderzoek hoopt de behandeling van patiënten met perifeer vaatlijden te verbeteren. Onderzocht wordt of een combinatie van bloedplaatjes remmers (carbasalaatcalcium en clopidogrel) of één van de nieuwere bloedplaatjes remmers (ticagrelor) beter beschermd tegen atherotrombotische complicaties dan carbasalaatcalcium alleen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in verschillende ziekenhuizen door diverse specialismen. Al binnen twee jaar worden resultaten verwacht. Aan dit onderzoek heeft het Onderzoeksfonds € 48.589,- toegekend.

2) Onderzoek nierfalen oudere patiënt: In dit onderzoek staat de keuze wel/niet dialyseren bij oudere patiënten met ernstig nierfalen centraal. De levensverwachting en kwaliteit van leven van patiënten die wel dialyseren wordt vergeleken met patiënten die dat niet doen. Ook het keuzeproces om tot zo’n besluit te komen wordt geanalyseerd. Met dit onderzoek hopen de onderzoekers patiënten in de toekomst beter te kunnen voorlichten over de behandelmogelijkheden van ernstig nierfalen. Voor dit onderzoek heeft het Onderzoeksfonds € 40.000,- ter beschikking gesteld.

3) AGE-studie: doel van dit onderzoek is het inschatten van de kwetsbaarheid van de oudere (cardio-chirurgische) patiënt. Op basis van de zogenoemde AGE-score kan een optimaal passend multidisciplinair behandelplan worden opgesteld. De bevindingen moeten leiden tot inzichten over relevante voorspellers voor het resultaat op korte en langere termijn. Deze inzichten kunnen worden gebruikt om het gesprek in de spreekkamer te voeren over de risico’s en meerwaarde van behandelen. Het Onderzoeksfonds honoreert voor dit onderzoek € 45.167,-.

Naast deze drie onderzoeken zijn er nog een tiental onderzoeken (mede) gefinancierd, waaronder:
– Chocolat trial: hoe omgaan met oudere patiënt met een acute galblaasontsteking, € 60.000.-
– Prestige II: over patiënten die een dotterbehandeling van hun kransslagaderen ontvangen voor een acuut hartinfarct, € 40.986,- – Plaatjesreactiviteit in pneumonie: studie over de mogelijke relatie tussen twee ziektebeelden, € 7.933,-
– Association of traditional cardiovasculair risk factors with venous thromboembolism: meta- analysis of community-based prospective cohorts; analyse naar relatie tussen twee ziektebeelden waarbij gebruik wordt gemaakt van wereldliteratuur, € 4.667,-
– Association of eGFR and albuminuria with venous graft failure and postoperative complications in patients with coronary artery bypass surgery: onderzoek van een potentiële risicofactor die later gebruikt kan worden bij de keuze van coronaire chirurgie, € 8.667,-
– The CASSETTE study: technisch onderzoek hoe het best een weefsel kan worden onderzocht, € 13.604 – 68Ga-DOTA-NOC PET/CT for the imaging of disease activity in neurologicand cardiac sarcoidosis, € 27.035
– Pilot study LumenR assisted ESD in rectal adenomas in the Netherlands, € 13.038
– Antiplatelet therapy for patients undergoing transcatheter aortic valve implantation, € 16.667

Het St. Antonius Onderzoeksfonds heeft verder ook geoormerkte donaties toegekend aan een aantal onderzoeken. Hierbij valt te denken aan onderzoeken naar longfibrose, MS, Future Trial, endeldarmkanker, Santeon Cap-studie etc.
gerelateerde items