Solide jaar voor KAS BANK

25 februari 2016, 16:39
Sikko van Katwijk: 'Onze strategische initiatieven liggen goed op koers.'
Sikko van Katwijk: 'Onze strategische initiatieven liggen goed op koers.'
KAS BANK heeft een goed jaar achter de rug. Het netto operationeel resultaat (exclusief incidentele posten) steeg met 18 procent tot 15,4 miljoen euro (2014: 13,0 miljoen), met stevige bijdragen over de hele linie. De nettowinst bedroeg in 2015 15,3 miljoen.
 
De focusstrategie van KAS BANK werpt zijn vruchten af met positieve effecten op de kernactiviteiten van de bank. Alle institutionele segmenten dragen bij aan groei van de bruto-inkomsten. ‘Onze strategische initiatieven liggen goed op koers. Wij zijn er trots op dat onze klanten onze focus op hun business waarderen door meer diensten af te nemen’, aldus Sikko van Katwijk, voorzitter van de Raad van Bestuur van KAS BANK.
 
‘Door de belangen van onze klanten centraal te stellen zijn wij in staat om telkens tijdig te anticiperen op hun veranderende behoeften door het ontwikkelen van nieuwe oplossingen en diensten. Dit heeft geleid tot een toename van de bedrijfsactiviteiten binnen alle institutionele segmenten en uiteindelijk geresulteerd in een duurzame verbetering van de winstgevendheid van de bank. Wij zullen blijven investeren in oplossingen die waarde toevoegen aan onze klanten en blijven toegewijd aan verdere verbetering van onze dienstverlening’, aldus Van Katwijk.
 
Klik hier voor een volledig overzicht van de cijfers.
gerelateerde items