SHO over kritisch rapport:‘We hebben nooit de wens gehad dit geheim te houden’

28 november 2014, 11:39
SHO over kritisch rapport:‘We hebben nooit de wens gehad dit geheim te houden’
SHO over kritisch rapport:‘We hebben nooit de wens gehad dit geheim te houden’
De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) liggen weer onder vuur. De Correspondent publiceerde vorige week een artikel over een rapport van de Commissie Meurs, waarin stevige kritiek werd geuit. Dat rapport verscheen in februari al, maar is nooit openbaar gemaakt.

Het rapport dat De Correspondent in handen kreeg, is ontstaan na onderzoek waartoe de SHO zelf  opdracht gaven. Uit het rapport blijkt dat het bestuur van de SHO niet naar behoren functioneert, dat het ingezamelde geld effectiever besteed zou kunnen worden en dat de hulporganisaties die ‘samenwerken’ elkaar niets gunnen.

Eerdere kritiek
De SHO - een samenwerkingsverband van tien Nederlandse hulporganisaties - kwamen in 2013 ook al onder vuur te liggen, onder meer na stevige kritiek van Femke Halsema en een uitzending van  Nieuwsuur.  Die kritiek leidde ertoe dat het SHO-bestuur, bestaande uit tien directeuren van hulporganisaties, een externe commissie om advies vroeg.

NPO/NOS ook ontevreden
Het rapport van die commissie spreekt van ‘oplopende discussies,’ ‘instabiliteit’ en ‘wrevel’ binnen de organisatie. In het rapport is ook te lezen dat de NPO/NOS - de mediapartner, die zeer belangrijk is voor het slagen van een inzamelactie - ‘ontevreden’ is over ‘het lerende vermogen’ en ‘de professionaliteit’ van de SHO.

Veranderingen doorgevoerd
‘Aan adviezen zonder kritiek hebben we niets’, reageert René Grotenhuis (foto) namens de SHO. Volgens Grotenhuis hebben de SHO met dit rapport in de hand al vele veranderingen doorgevoerd. ‘We zijn het gewend dat tijdens acties van Giro555 kritische geluiden zijn te horen en willen daarom volkomen open zijn in onze berichtgeving. Het rapport is daarom nu ook online beschikbaar via onze website. Het afgelopen jaar hebben we de inhoud van het rapport Meurs en de wijze waarop we de adviezen opvolgden besproken met vele relaties en partners, zowel met de hulporganisaties als het maatschappelijke veld. We hebben daarom ook nooit de wens of de illusie gehad dit rapport geheim te houden.’

Vervolg
Over de adviezen in het rapport zegt Grotenhuis dat er al een aantal wijzigingen is doorgevoerd, met name in communicatie. Ook zijn de afspraken rond de verdeling van binnengekomen gelden zijn opnieuw kritisch geëvalueerd en aangepast. Over de adviezen voor bestuurlijke vernieuwing zegt hij dat er een traject is gestart om externe bestuursleden te zoeken voor een functie in het bestuur van de SHO. De laatste twee onderwerpen zullen in januari hun beslag krijgen.

Reactie Rode Kruis
Ook het Rode Kruis reageert op het rapport. ‘Als Rode Kruis erkennen we dat de huidige opzet van de SHO verbetering behoeft. We werken daarom hard mee aan de vernieuwing van het samenwerkingsverband achter Giro555. Met de aanbevelingen van het externe adviesrapport, waartoe de SHO zelf opdracht gaven, in de hand. Maar vernieuwing kost tijd en rampen wachten niet af.’  

Download het rapport van commissie Meurs hier.
gerelateerde items