Sessie 7A: De kracht van co-creatie

3 juli 2008, 08:59
Moderatoren: 20 en Marije Adriaansens

Deelnemers: uitverkochte zaal

Rapportcijfer: 9

Verslaggever: 9


Puur financieel gedreven corporate sponsoring is niet meer van deze tijd. Co-creatie van campagnes waarbij wordt bijgedragen aan de doelstellingen van het fonds in kwestie en de ondernemingsdoelstellingen van het bedrijf hebben de toekomst. Dat is de boodschap van 20, directeur/bestuurder bij het Wereld Natuur Fonds. Tijdens de sessie ‘De kracht van co-creatie' legde hij aan de hand van een handvol cases - samenwerkingen met Rabobank, Unilever, Essent en Albert Heijn - uit dat de mogelijkheden om synergie te bereiken legio zijn. Van den Tweel: "Wij zien een bedrijf nooit als een simpele geldschieter; er valt ook qua missie zoveel resultaat te behalen."

 


Marije Adriaansens, directeur van het bureau BetterFuture, ziet eveneens grote mogelijkheden, zo bleek uit haar presentatie. Ook ongebruikelijke combinaties kunnen wat haar betreft buitengewoon succesrijk zijn. Adriaansens schetste het veranderende speelveld en de verschillende partnership niveau's. Ze constateerde dat de tijd van bedrijven en fondsen die het beter weten voorbij is. Consumenten actief betrekken is nu het devies. Dat vereist andere vormen van leiderschap: in plaats van ‘tell & explain' geldt nu ‘inspire & build'. Tevens gaf Adriaansens een praktisch stappenplan.

 


De sessie was de drukstbezochte van het congres. Een duidelijke aanwijzing dat het onderwerp leeft. Er was veel discussie onderling en er werden volop vragen gesteld aan de inleiders. "We kregen zeer goede feedback," zegt 20. "Wel constateer ik bij een aantal deelnemers aan de sessie nog koudwatervrees en conservatisme. Sommigen staan echt nog aan het begin."

 


civil society congres 2008

gerelateerde items