Sessie 6A: De kracht van

19 juni 2008, 08:59


Moderator/sprekers: Rien van Gendt, Gasten Heleen Terwijn (Weekend School), Boudewijn de Blij (Fonds 1818), Ad Warnar (VSB Fonds), Andre Hendrikse (Start Foundation)

Aantal deelnemers: 50, volle bak

Rapportcijfer: 8

Verslag: Sofie Vriends

 


 

 


Alleen de korte inleidende analyse van Rien van Gendt maakte deze sessie al ruim de moeite waard. In een zaal waar vermogensfondsen ruim vertegenwoordigd waren verhaalde hij over het grote potentieel van dit soort organisaties om als echte change-agents maatschappelijke verandering in gang te zetten. Meer nog dan fondsenwervende instellingen en meer dan de overheid hebben vermogensfondsen de mogelijkheid om vernieuwende of experimentele projecten voor langere tijd te steunen en kennis op te bouwen.

 


De vraag die in deze sessie voor lag was hoe vermogensfondsen deze rol als change-agent beter kunnen uitnutten. Dit werd gedaan aan de hand van een case rond het uiterst succesvolle project van de Weekendscholen van Heleen Terwijn.

 


Het contrast tussen de passie van Terwijn en de enigszins zakelijke houding van haar financiers in de introductie van de weekendschool was interessant. Een aantal thema's werd bij de kop gepakt. Hoe lang moet je een commitment aangaan als vermogensfonds? Is drie jaar niet te kort? Mag je verlangen dat dit soort vernieuwende projecten binnen een paar jaar volledig "self sustaining"worden? En moet je als vermogensfonds een actievere rol spelen bij het opbouwen van kennis rond de projecten die je ondersteunt? Als laatste werd de samenwerking met de overheid onder de loep genomen. Die bleek problematisch. Er wordt nog vaak gekort in bijdrage vanuit de overheid wanneer een vermogensfonds medefinancier wordt i.p.v. samen op te trekken als echte change-agents. Daarnaast zou de kennis die is opgedaan door vermogensfondsen veel beter gedeeld kunnen worden met de overheid.

 


De interactie met de zaal maakte duidelijk dat deze discussie binnen de wereld van vermogensfondsen nog lang niet is afgelopen. Maar met Rien van Gendt als nieuwe roerganger bij de FIN hangt er echte "change" in de lucht.

 


civil society congres 2008

gerelateerde items