Sessie 5A: De kracht van duuzaamheid

26 juni 2008, 08:59
Moderator: Harry Hummels met gastspreker Giuseppe van der Helm

Aantal deelnemers: 45

Rapportcijfer: 8

Verslaggever: Rob Visser


Een jaar geleden was de geruchtmakende uitzending van Zembla over het beleggingsbeleid van goede doelen. In dat jaar is meer teweeggebracht dan commotie, zo bleek tijdens deze sessie. Veel organisaties hebben een ‘missiegerelateerd' beleggingsbeleid, waardoor het risico op ongelukkige keuzes aanzienlijk is verkleind.

 


KWF Kankerbestrijding belegt in de tabaksindustrie en de Dierenbescherming in bedrijven die bestrijdingsmiddelen tegen dieren produceren. Dat was de schokkende boodschap die Zembla bracht op 10 juni 2007. Heel veel goede doelen blijken, net als de grootste Nederlandse banken, via hun beleggingen betrokken te zijn bij de productie van landmijnen, clusterbommen en veel andere activiteiten die op gespannen voet staan met de mensenrechten.

 


Hummels (hoogleraar Ethiek, organisaties en samenleving in Maastricht): "Opvallend was dat de goede doelen heel transparant waren over de door hen gemaakte fouten, maar dat ze niettemin veel meer kritiek over zich afriepen dan banken die zich afzijdig hielden van de publieke discussie. Het was een discussie waaruit dilemma's rond dit vraagstuk niet altijd naar voren kwamen. Bij een belegging gelden nu eenmaal financiële criteria. Toch is een gift pas bevredigend als je niet wakker ligt van de wijze waarop je het geld hebt verkregen."

 


VBDO-directeur Van der Helm vulde aan: "Organisaties doen er goed aan te definiëren wat zij verstaan onder verantwoord beleggen. Benoem de activiteiten die je uitsluit (zoals wapenhandel) en die je stimuleert, bijvoorbeeld duurzaamheid. Let bij dat laatste niet alleen op de output van het bedrijf, maar ook op de bedrijfsvoering zelf. Maak je keuzes missiegerelateerd. Proefdiervrij kan geen onderzoek financieren waarbij proefdieren zijn betrokken, maar voor KWF Kankerbestrijding kan dat anders zijn."

 


De sfeer tijdens de sessie was open. Zonder met vingertjes te wijzen werden ideeën uitgewisseld om herhaling van fouten te voorkomen. Je zou willen dat het in de Tweede Kamer ook zo gaat.

 


civil society congres 2008

gerelateerde items