Sessie 3B: De kracht van het individu

3 juli 2008, 08:59
Moderator/sprekers: Rinske van Noortwijk en Ineke van Zanten, met gastspreker Jornt van Zuylen

Aantal deelnemers: 40

Rapportcijfer: 7,5

Verslaggever: Rob Visser


Ideeën en fondsen hebben elkaar nodig

 


Initiatiefnemers hebben een overvloed aan ideeën en sommige fondsen een overvloed aan geld. Volgens de organisatoren van deze sessie komen de partijen niet altijd tot elkaar omdat de ideeën maar half uitgewerkt zijn of de voorwaarden van de fondsen te streng.

 


Sprekers Rinske van Noortwijk en Ineke van Zanten van Greenwish analyseren het probleem. Mensen die een idee hebben om hun leefomgeving te verbeteren gaan op zoek naar geld in de wereld van de fondsen. Ze zien door de bomen het bos niet en produceren een hoge stapel aanvragen die door de fondsen worden beoordeeld. Aan beide kanten gaat veel tijd verloren, zonder echt resultaat.

 


Voor het slagen van lokale initiatieven is ook vaak de medewerking van de gemeente nodig. Gastspreker Jornt van Zuylen, werkzaam op het ministerie van Binnenlandse zaken, is daarin de expert. "Ambtenaren zijn gewend het initiatief te nemen voor de aanleg van een speeltuin, het organiseren van een wijkfeest of een andere activiteit. Geroutineerd vegen zij de bezwaren van enkele burgers opzij, zodat de activiteit kan doorgaan. Ze weten niet dat het protest wijst op betrokkenheid, die ook ten gunste van het project kan worden ingezet."

 


Uit de discussie komt naar voren dat sommige financiers een tweede aanvraag afwijzen ‘want u bent al bij ons geweest'. Toch kan het heel zinvol zijn om juist wel een continue relatie met een initiatief aan te gaan, het versterken van knowhow en partnerschap draagt bij aan een langdurig bestaan van het project.

 


De sessie wijst uit dat er veel misverstanden zijn tussen fondsen en initiatiefnemers. Er moet een dialoog tussen beide partijen komen, maar hoe die eruit moet zien blijft onduidelijk. Hebben de partijen vooral behoefte aan gesprekstechniek of bijvoorbeeld aan een checklist waarmee een projectplan opgesteld en beoordeeld kan worden? Toch is een belangrijk knelpunt in kaart gebracht, de sessie krijgt dus wel een ruime voldoende.

gerelateerde items