Toon alles (1)

Seas at Risk: ‘Single-use on-the-go plastic moet worden aangepakt’

1 november 2017, 10:00
Seas at Risk: ‘Single-use on-the-go plastic moet worden aangepakt’
Seas at Risk: ‘Single-use on-the-go plastic moet worden aangepakt’
Beach clean-ups laten het zien: ongeveer de helft van het aangetroffen afval is afkomstig van single-use plastic verpakkingen. Dit zijn plastic voorwerpen die gemaakt zijn om slechts één keer te worden gebruikt en daarna te worden weggegooid. Er zijn twee soorten single-use; de producten die je thuis van het plastic ontdoet en de producten voor onderweg. Het grootste probleem schuilt in die laatste categorie. Van de on-the-go verpakkingen is de kans namelijk het grootst dat ze in het milieu terecht komen en bijdragen aan de plastic soup. 
 
De verpakkingen worden dan ook veel op (toeristen)stranden aangetroffen; achtergelaten door recreanten of aangespoeld. Denk aan bekers, flesjes, tasjes, sigarettenpeuken, wikkels, rietjes of doppen. Seas at Risk (die in Brussel een groot aantal milieuorganisaties vertegenwoordigt) heeft onderzoek uit laten voeren naar on-the-go wegwerpplastics. Het rapport trekt de conclusie dat veel plastic soup relatief gemakkelijk te voorkomen is door een gerichte aanpak. Zo’n aanpak is hard nodig.
 
Afspraken binnen de EU
Een van de belangrijkste conclusies van het onderzoek is dat voor single-use on-the-go plastics reductie-afspraken moeten worden gemaakt binnen de Europese Unie. Dat kan op dezelfde wijze als gebeurd is met de reductie van plastic tasjes.
 
Reductiedoelstellingen en regelgeving kunnen effectief zijn
De Europese Unie legt de lidstaten reductiedoelstellingen op, maar laat het aan de lidstaten over welke maatregelen getroffen worden. Dat kan in de vorm van een verbod op het verstrekken van gratis tasjes, een algeheel verbod voor bepaalde typen tasjes of een heffing. De vervuiling door plastic tasjes is inmiddels met succes teruggedrongen. Deze aanpak laat zien dat reductiedoelstellingen en regelgeving effectief kunnen zijn.
 
Aanvulling Richtlijn Verpakkingen en verpakkingsafval
Bij de plastic tasjes gaat het om een aanvulling op de Richtlijn Verpakkingen en verpakkingsafval. Normaal gesproken is er vrij verkeer van goederen binnen Europa. Daarop zijn uitzonderingen mogelijk wanneer er schade is aan het milieu of de gezondheid. Ook voor andere afzonderlijke producten waarvan de plastic verpakkingen in het milieu terecht komen, kunnen op basis van dezelfde juridische grondslag reductiedoelstellingen verplicht worden gesteld. Het meest effectief is dan om die reductiedoelstellingen op te leggen aan producten die onderweg genuttigd worden.
 
gerelateerde items