SCP: ‘Vrijwilligerswerk gedijt beter zonder inmenging overheid’

31 maart 2014, 12:41
SCP: ‘Vrijwilligerswerk gedijt beter zonder inmenging overheid’
SCP: ‘Vrijwilligerswerk gedijt beter zonder inmenging overheid’
Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van vrijwilligers in vijf Nederlandse gemeenten. Conclusie: wil de participatiesamenleving kans van slagen hebben, dan kunnen de gemeenten zich beter zo min mogelijk met vrijwilligers bemoeien, want vrijwilligerswerk gedijt het beste zonder sturing of inmenging van de lokale overheid. Zelfstandigheid en kleinschaligheid zijn over het algemeen de succesfactoren achter de inzet van inwoners voor de goede zaak of het algemeen belang. 

Het onderzoek werd uitgevoerd in verband met de door de regering voorgestane ‘participatiesamenleving’, waarin burgers meer initiatieven moeten nemen en de overheid op sommige beleidsterreinen terugtreedt. Burgers zijn blijkens het onderzoek wel vatbaar voor persoonlijk contact met en waardering van de gemeente. Ook aandacht in de lokale media wordt op prijs gesteld, zo blijkt uit onderzoeken in de vijf gemeenten Zeist, Emmen, Peel en Maas (bij Venlo), Berkelland (Achterhoek) en Schouwen-Duiveland. Dit zijn volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken ‘koplopers’ op het gebied van vrijwilligerswerk.

Twee of vijf doet vrijwilligerswerk
Twee op de vijf Nederlanders doen vrijwilligerswerk. Ze zijn daar volgens de inventarisatie gemiddeld een klein uur per week mee bezig. Die betrokkenheid schommelt nauwelijks en verkeert al tientallen jaren op hetzelfde niveau. Vooral mensen van middelbare leeftijd, hogere inkomens, hoger opgeleiden, autochtonen en kerkgangers participeren vaker dan gemiddeld.

Informele verbanden
Kerk of vakbond zijn minder invloedrijk in het vrijwilligerswerk dan vroeger, maar wel bestaan meer informele banden tussen groepen inwoners. Meer dan de helft van de bevolking in de vijf onderzochte gemeenten houdt zich afzijdig van lokale activiteiten, zoals groenonderhoud, buurttoezicht of werk in gemeenschapshuizen. Inwoners van gemeenten menen dat hun inbreng het gemeentelijk beleid zou kunnen verbeteren. Weinig inwoners hebben echter het gevoel dat hun gemeente de burgerparticipatie probeert te bevorderen of dat naar hen geluisterd wordt.

(Bron: Binnenlands Bestuur)
gerelateerde items