Toon alles (2)

Werkgroep Fiscaliteit: schrap de giftenaftrek

8 juli 2016, 08:58
Giftenaftrek blijft in de gevarenzone
Giftenaftrek blijft in de gevarenzone
De huidige giftenatrekregeling moet worden afgeschaft. Dat adviseert de 'Werkgroep Fiscaliteit' in het kader van een grote studie naar duurzame groei in Nederland. De werkgroep neemt hiermee een eerder advies van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen over. Volgens de Werkgroep kan niet worden aangetoond dat de huidige regeling schenkingen aan algemeen nut beogende instellingen bevordert.
 
Volgens de Werkgroep zijn er de afgelopen jaren verschillende onderzoeken naar het belastingstelsel gedaan waarop zij voortborduurt vanuit oogpunt van duurzame groei. Het specifieke advies van de Werkgroep ten aanzien van de giftenaftrekregeling beslaat één fiche in het ruim 140 pagina's tellende rapport, dat deze week verscheen. Hierin stelt de Werkgroep:
'In de Wet IB 2001 is de giftenaftrek opgenomen. Het doel van de giftenaftrek is bevordering van schenkingen aan charitatieve, kerkelijke, levensbeschouwelijke, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen. Onder bepaalde voorwaarden verlagen periodieke en gewone giften het belastbare inkomen uit werk en woning. Mensen met een hoog marginaal tarief genieten daardoor meer belastingvoordeel per gegeven euro. Bij de laatste evaluatie van de giftenaftrek kon niet worden aangetoond dat de aftrekpost bijdraagt aan de doelstelling. Geconcludeerd werd dat het gevonden effect van de fiscale faciliteit op het aantal mensen dat een gift doet of op de hoogte van de gift statistisch niet significant is (d.w.z. er is een kans dat het gevonden effect op toeval berust). Tevens valt toepassing van de aftrekpost slecht te controleren en zijn de uitvoeringskosten daarvan hoog. Op grond van het bovenstaande ligt afschaffing van deze aftrekpost voor de hand. Afschaffing is in lijn met het advies van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen.'
 
De Werkgroep Fiscaliteit bestaat uit de volgende beleidsmedewerkers: Michiel Sweers, voorzitter (minfin) Jacro Groenewoud, secretaris (minfin) Erik Kranendonk, secretaris (minfin) Monique Fasol (minfin) Robin Hamerlinck (IenM) Jasper de Jong (DNB) Egbert Jongen (CPB) Stan Kaatee (AZ) Nils Langemeijer (BZ) Arjan Lejour (CPB) Arne Meeter (BZK) Rocus van Opstal (minfin) Dirk-Jan Sinke (EZ) Elise Splint (SZW) Joens Visser (VWS).
 
►Bron: Rijksoverheid
♦Download het volledige rapport: klik hier
 

 
gerelateerde items