Tukker Sanderink houdt het dicht bij huis

18 januari 2017, 10:00
Gerard Sanderink: trouw aan zijn roots
Gerard Sanderink: trouw aan zijn roots
In 2013 stond hij op nummer 42 in de Quote500 met een vermogen van 455 miljoen: Gerard Sanderink (1948). Een schuwe boerenzoon die lange tijd alleen maar zaken deed in Twents dialect. Maar die ondertussen wel het ene na het andere bedrijf overnam. Om geld en uiterlijk vertoon geeft hij niets. Om zijn geboortegrond des te meer: met zijn stichting wil hij Twente transformeren tot een succesvolle regio.
 
Hij is eigenaar van het investeringsbedrijf Sanderink Investments en geeft hiermee leiding aan de bedrijven Centric en het beursgenoteerde Oranjewoud, waaronder Antea Group en Strukton Groep vallen. Daarnaast is Sanderink eigenaar van Dutch Solar Systems en Mafo. Geld interesseert hem niet. ‘Bezit is aardig, maar het is uiteindelijk een heel beperkt begrip. Ik heb weleens een bedrijf verkocht met twintig miljoen op de bank, maar dat zegt me niets. Ik vind maar twee dingen belangrijk: ik wil dat de continuïteit van mijn ondernemingen bij mijn overlijden niet in gevaar komt door successierechten. En ik wil graag iets nalaten aan de maatschappij’, aldus Sanderink.
 
Hoogste werkeloosheid
Sanderink is geboren in Weerselo en draagt Twente een warm hart toe. Hij heeft duidelijke ideeën over een Twente dat succesvoller zou kunnen zijn dan de regio op dit moment is.
Met de teloorgang van de textielindustrie en de teruggang van de metaal- en de elektrotechnische industrie kent Twente een van de hoogste werkloosheidspercentages in Nederland. ‘In Twente zijn uit Saxion en de Universiteit Twente veel kansrijke technologiebedrijven ontstaan, die relatief klein blijven. Ik wil die bedrijven helpen zich verder te ontwikkelen, zodat er in Twente weer een volwaardige industrie ontstaat’, zei Sanderink tegen TV Oost over de oprichting van het Sanderink Technology Centre. ‘Het Technology Centre kan een innovatiecentrum zijn dat als versneller gaat dienen voor talentvolle jonge technici. Het innovatiecentrum, de potentiële spin-offs, de doorstartende ondernemingen en de op te zetten ontwikkelfaciliteit voor kleine serieproductie, kunnen worden beschouwd als toekomstige, regionale broed- en werkplaats. Met uiteindelijk extra werkgelegenheid als gevolg.’
 
Gerard Sanderink Stichting
Het Technology Centre is onderdeel van de Gerard Sanderink Stichting. Het bestuur van de stichting telt vijf leden. Naast voorzitter Gerard Sanderink zelf zijn er nog vier personen die de taak hebben om samen met hem (verder) vorm te geven aan het goede doel: Brigitte van Egten (secretaris), Yde van Hijum (penningmeester), Aike Schoots (bestuurslid) en Herman Spenkelink (bestuurslid). Sanderink: ‘In mijn testament staat dat ik het eigendom van mijn overnemingen overdraag aan de Stichting Gerard Sanderink. Het dividend van de bedrijven investeert de Stichting in de toekomst van Twente. Enerzijds door te investeren in een Technology Center, anderzijds door het verstrekken van beurzen aan talentvolle studenten.’ 
Bij het verstrekken van de beurzen wordt wel een tegenprestatie gevraagd. ‘De studenten moeten na hun afstuderen enige tijd in Twente blijven wonen en werken en zich op die manier verbinden met de regio. Als we in Twente de juiste werkgelegenheid creëren, verdwijnt de noodzaak om naar het westen te verhuizen voor een baan.’
 
En waarom zou je? Twente is volgens Sanderink, die als grootste hobby wandelen heeft, een geweldige woonomgeving. ‘Twente wordt gekenmerkt door een coulisselandschap met veel bos en uitgestrekte velden. Het is een prachtig gebied om te leven. Het geeft me rust.’
 
(Bronnen: Gerard Sanderink Stichting, TV Oost, iBestuur, Computable)
 
gerelateerde items