Lageweg: ‘Samenwerking Groene Zaak en MVO Nederland ontoereikend’

6 augustus 2017, 09:00
Samenwerking tussen MVO Nederland en De Groene Zaak is volgens Willem Lageweg niet voldoende om impact te realiseren. Samengaan met VNO-NCW wel.
Samenwerking tussen MVO Nederland en De Groene Zaak is volgens Willem Lageweg niet voldoende om impact te realiseren. Samengaan met VNO-NCW wel.
MVO Nederland en De Groene Zaak bundelden vorige maand hun krachten om de omslag naar een klimaatneutrale, circulaire en inclusieve economie sneller te realiseren, met als basis de Sustainable Development Goals (SDG’s). Door het samengaan van de twee organisaties worden 2.500 duurzame ondernemers in een netwerk verbonden. ‘Een goede stap’, zegt Willem Lageweg, oud-directeur MVO Nederland in het Financieele Dagblad. ‘Maar wel ontoereikend.’
 
‘De urgentie op deze terreinen vraagt om grotere stappen en meer invloed op een aarzelende politiek en een verdeelde samenleving’, zegt Lageweg. ‘Beide organisaties moeten uiteindelijk opgaan in VNO-NCW om van daaruit te werken aan versnelling van de nationale beleidsvorming en verbreding van het bedrijfsleven dat duurzaam en inclusief ondernemen tot speerpunt maakt. De groeiende ontvankelijkheid hiervoor bij VNO-NCW en zijn invloedrijke positie maken deze stap kansrijk en noodzakelijk.’
 
Impact gering
Als deze stap niet wordt gezet, dan blijft de impact van de nieuwe combinatie te gering, zowel richting de politiek als naar het bedrijfsleven, meent Lageweg. ‘Men zal blijven worstelen met een te gering bereik, met beperkte middelen en met het eigen profiel. Dat profiel staat bovendien onder druk van opkomende initiatieven op deelterreinen van duurzaamheid en inclusief ondernemen (zoals Social Enterprise NL, B Lab en nieuwe thema- en sectorcoalities tussen ngo’s en bedrijven). Daarnaast worden branche- en ondernemersorganisaties ook actiever. Al deze ontwikkelingen vragen van bedrijven steeds meer tijd, capaciteit en geld. In deze markt zal het voor MVO Nederland/De Groene Zaak moeilijk worden verder te groeien en meer invloed te verwerven. Veel effectiever is het om het geluid van de koplopers te gaan borgen in de meest invloedrijke ondernemersorganisatie van ons land. De nieuwe combinatie is er sterk genoeg voor en het geeft de beste kans om duurzaam en inclusief ondernemen snel tot handelsmerk van Nederland te maken.’
 
(Bron: FD)
 
gerelateerde items