Toon alles (2)

Samenleving bepaalt onderzoeksagenda Hartstichting

8 april 2014, 10:27
Samenleving bepaalt onderzoeksagenda Hartstichting
Samenleving bepaalt onderzoeksagenda Hartstichting
De Hartstichting gaat de samenleving actiever betrekken bij het bepalen van haar onderzoeksprioriteiten. Patiënten en hun naasten, wetenschappers, zorgverleners, donateurs en vrijwilligers van de Hartstichting en alle andere betrokken Nederlanders kunnen tot half  mei online hun stem uitbrengen op onderzoeken naar hart- en vaatziekten die volgens hen prioriteit moeten krijgen.

Met deze nieuwe aanpak wil de Hartstichting wetenschappelijke doorbraken realiseren waar de samenleving behoefte aan heeft én die grote impact hebben op het leven van mensen met hart- en vaatproblemen en hun naasten. Het is voor het eerst in Nederland dat een gezondheidsfonds zo grootschalig de samenleving betrekt bij het bepalen van haar onderzoeksagenda.

‘Investeren in onderzoek naar hart- en vaatziekten is van levensbelang’, zegt Floris Italianer, directeur van de Hartstichting. ‘Dit is voor ons alleen mogelijk wanneer mensen ons blijven steunen. Door onze vrijwilligers, donateurs en anderen te betrekken bij het opstellen van onze onderzoeksagenda maken we nog inzichtelijker waar onze prioriteiten liggen en bepalen zij mee waar we hun tijd en geld voor inzetten.’

Breed gedragen onderzoeksagenda
In recente groepsgesprekken hebben meer dan 150 patiënten en hun naasten, wetenschappers, zorgverleners, donateurs en vrijwilligers vanuit hun eigen ervaring aangegeven op welke vraagstukken de Hartstichting zich in de toekomst moet focussen. De komende zes weken toetst de Hartstichting deze thema’s onder een breed publiek waarna zij haar onderzoeksagenda in juni definitief vaststelt en gesprekken gaat voeren met onderzoekers en samenwerkingspartners hoe de agenda te realiseren. De eerste onderzoeken kunnen dan in 2015 starten.

Online stemmen
Tot half mei kan iedereen online een stem uitbrengen op onderzoeken die hij/zij belangrijk vindt. Via www.hartstichting.nl/stemoponderzoek maakt de stemmer met een paar muisklikken een korte lijst met maximaal 4 prioriteiten. Verstand van onderzoek is geen vereiste; iedereen kan vanuit zijn eigen ervaring meedenken. Bij alle onderwerpen is een eenvoudige, korte uitleg beschikbaar.

In het radioprogramma Dit is de Dag geeft Italianer een toelichting op hett nieuwe plan. Klik hier om het interview te beluisteren.
gerelateerde items