Toon alles (2)

Reageren op aanpassingen normen Erkenningsregeling nog tot 4 september

2 augustus 2018, 06:00
Hans Gortemaker
Hans Gortemaker
De Commissie Normstelling heeft een aantal aanpassingsvoorstellen gedaan voor de normen van de Erkenningsregeling. Deze Commissie, bestaande uit zeven leden uit de kring van het gevers-, sector- en donateursbelang en een aantal experts, houdt op dit moment een consultatie over de aanpassingen. Reageren kan nog tot 4 september aanstaande.
 
Het vaststellen van de normen van de Erkenningsregeling voor goede doelen gebeurt door een onafhankelijke Commissie Normstelling. De commissie is samengesteld uit voorzitter Hans Gortemaker (foto), leden Hans de Cocq van Delwijnen, Bregje Krijnen, Helen Overes, Perry Perfors en Gerdy Schippers. Bij de samenstelling wordt recht gedaan aan de vertegenwoordiging van alle relevante belangen en expertise. Er is momenteel nog een vacature. Toezichthouder CBF bekleedt een advieszetel in de Commissie Normstelling om de afstemming tussen normstelling en toezicht te garanderen; dit is een extra zetel zonder stemrecht. 
 
De aanpassingsvoorstellen betreffen enerzijds het onderwerp ‘integriteit’, anderzijds een aantal onderwerpen waaronder de AVG, belangenverstrengeling, de one-tier board en de invoering van een 'Erkenningspaspoort'. ‘In september weegt de Commissie Normstelling alle ingekomen reacties zorgvuldig, en neemt vervolgens een besluit over wat wel en wat niet wordt doorgevoerd. De aangepaste normen zullen op 1 oktober worden gepubliceerd, en gelden voor de erkende organisaties per 1 januari 2018’, aldus de Commissie.
 
Klik hier voor meer informatie.
gerelateerde items