Quote voegt daad bij Bernhards laatste woord

9 december 2004, 08:59
Quote benadert alle genoteerden uit haar lijst van 500 rijkste Nederlanders voor een bijdrage aan de Borneo-campagne van het WNF. Het zakenblad geeft daarmee gehoor aan het postume verzoek dat Prins Bernhard richtte aan de Nederlandse rijken om dit natuurbeschermingsproject financieel te steunen.

Een mooier afscheidsinterview van je ere-voorzitter kun je je als goed doel toch niet wensen: in zijn laatste tv-interview met Rik (Villa) Felderhof riep Prins Bernhard alle miljonairs van de Quote 500 lijst op om geld over te maken naar het Wereld Natuur Fonds. De indringende oproep, die drie weken eerder was opgenomen, werd op de avond van zijn overlijden uitgezonden in Netwerk.
De Prins, nummer 13 van de lijst, had zelf ook nog kort geleden een flink bedrag gegeven aan de nieuwste campagne van het Wereld Natuur Fonds, die voor het eiland Borneo. De Borneo-campagne zal het hele komende jaar prominent aanwezig zijn in de communicatie en fondsenwerving van het WNF.
De Prins zette zijn oproep kracht bij door te refereren aan de orang-oetan, een van de meest aansprekende slachtoffers van de snel achteruit gaande rijkdommen van Borneo.

gerelateerde items