Toon alles (1)

Q3 update: positief herstel van operationeel resultaat

27 oktober 2016, 12:00
Q3 update: positief herstel van operationeel resultaat
Q3 update: positief herstel van operationeel resultaat
  • Netto operationeel resultaat in Q3 van EUR 4,4 miljoen; YTD: EUR 5,3 miljoen. Beide bedragen zijn exclusief de incidentele harmonisatiekosten van IT personeel van netto EUR 2,5 miljoen.
  • Netto resultaat in Q3 van EUR 1,9 miljoen; YTD: EUR 2,8 miljoen.
  • Stabiele inkomsten uit kerndienstverlening: custody- en administratiediensten.
  • 3% stijging van de Assets under Administration tot EUR 519 miljard en nieuwe klanten in onze drie thuismarkten (Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland). Mede door investeringen in administratiediensten en klanttevredenheid.
  • Sterke daling van de bedrijfslasten.
  • Verdergaande automatisering, robotics en voortdurende procesverbeteringen (LEAN) beginnen de operationele efficiëntie en kwaliteit van onze dienstverlening te verhogen.
  • Solvabiliteit (kapitaalratio) en liquiditeitsratio blijven stabiel op een hoog niveau. 
 
KAS BANK is in oktober 2016 gestart met de IT-outsourcing naar ATOS, inclusief de overplaatsing van 70 medewerkers. De kostenbesparingen over de periode van dit contract bedragen EUR 30 miljoen, inclusief ongeveer EUR 10 miljoen harmonisatiekosten voor IT personeel (EUR 3,3 miljoen) en IT transitiekosten. Op basis van de van toepassing zijnde accountingstandaarden zullen de harmonisatiekosten voor het IT personeel in Q3 2016 worden verantwoord, de IT transitiekosten worden geamortiseerd over de contractperiode van zeven jaar.
 
De kwaliteit van de dienstverlening aan onze klanten blijft van groot belang om onze strategische doelstellingen te realiseren. De investeringen in ‘continu verbeteren’ (LEAN) leiden tot verhoogde efficiency van onze operationele processen en er wordt een verbeterde kwaliteit van onze dienstverlening waargenomen. Daarnaast hebben wij ‘robotics’ geïnitieerd om onze data processing verder te automatiseren en de kwaliteit van onze rapportages aan klanten te verhogen. In onze ambitie om de beste administratiebank te worden, hebben wij voortgang geboekt om onze backoffice-diensten voor institutionele beleggers verder uit te breiden. Daarnaast onderzoeken wij de rationalisatie van ons target operating model met als doel een verdere kostenreductie en een verhoging van de kwaliteit te realiseren. Dit zal bijdragen aan de doelstelling om een structurele jaarlijkse kostenreductie van EUR 20 miljoen tot en met 2019 te realiseren.
 
KAS BANK heeft met de Kroonenberg groep overeenstemming bereikt over het kantoorpand in Amsterdam. De levering vindt plaats in december 2016. 
 
gerelateerde items