Projectevaluatiebeleid van charitatieve vermogensfondsen (scriptie)

12 januari 2018, 09:00
Projectevaluatiebeleid van charitatieve vermogensfondsen (scriptie)
Projectevaluatiebeleid van charitatieve vermogensfondsen (scriptie)

Een probleemanalytisch onderzoek naar de relatie tussen het strategisch beleid en het projectevaluatiebeleid van charitatieve vermogensfondsen 

Het onderwerp van deze masterthesis is een probleemanalytisch onderzoek dat erop is gericht te achterhalen in hoeverre en op welke wijze projectevaluatiebeleid kan bijdragen aan strategische doelstellingen van charitatieve vermogensfondsen.

Daartoe is in deze masterthesis een studie uitgevoerd naar literatuur over strategisch beleid en over evaluatie van projecten, in het bijzonder in de filantropische sector, alsmede een empirisch onderzoek naar het strategisch beleid in relatie tot de evaluatiepraktijk van enkele charitatieve fondsen.
Het onderzoek levert kennis, inzichten en informatie op die nuttig zijn bij de besluitvorming over de gewenste situatie voor het Sint Laurensfonds, waar de auteur als directeur aan verbonden is, op het terrein van projectevaluatie. 

Naam: Ronald A. Zoutendijk
Studentnummer: 144959
Datum: 12 januari 2010
Instituut: NCOI Business School
Opleiding: MBA Masterclass Afstudeerscriptie
Begeleider: dr. A.C.J.M. (Adriaan) Olsthoorn 
 
gerelateerde items