Toon alles (1)

Prins Bernhard Cultuurfonds ontvangt recordbedrag voor cultuur, natuur en wetenschap

8 maart 2016, 00:00
Prins Bernhard Cultuurfonds ontvangt recordbedrag voor cultuur, natuur en wetenschap
Prins Bernhard Cultuurfonds ontvangt recordbedrag voor cultuur, natuur en wetenschap
Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft in 2015 voor een recordbedrag van €16,5 miljoen aan fondsen geworven (in 2014 €9,6 miljoen). Het geld is door particulieren, bedrijven en (familie)stichtingen aan het Cultuurfonds toevertrouwd via schenkingen en nalatenschappen. Het Cultuurfonds beheert daarmee momenteel bijna 400 CultuurFondsen op Naam voor cultuur, natuur en wetenschap.
 
Dankzij deze schenkingen kan het Cultuurfonds weer talloze projecten op het gebied cultuur, natuur en wetenschap ondersteunen.  Zoals de oprichting van Jong Metropole; een uniek project om 60 jonge, getalenteerde musici voor te bereiden op een professionele carrière, de toneelversie van de tv-serie Börgen van het Noord Nederlands Toneel (NNT), de restauratie van de enige overgebleven stadsbrouwerij van Maastricht en herinrichting van het Groene Woud in Brabant voor de terugkeer van het edelhert. 
 
De kunst van het geven
Het Prins Bernhard Cultuurfonds biedt sinds de jaren ’80 aan schenkers de mogelijkheid om een CultuurFonds op Naam in te stellen, een eigen fonds waarbij de schenker de doelstelling kan bepalen, maar tegelijk ook het werk uit handen geeft. Het is een vorm van geoormerkt geven en nalaten die inmiddels ‘goede doelen breed’ navolging heeft gekregen. Om meer richting te kunnen geven aan een schenking breidde het Cultuurfonds in 2011 de mogelijkheden uit met Mecenaat op Maat. Hiermee komt het Cultuurfonds tegemoet aan zeer uiteenlopende wensen van schenkers. Het fonds kan voor hen actief op zoek gaan naar projecten of het initiatief nemen voor het instellen van een prijs of stipendium. Ook kan de schenker nauw betrokken zijn bij de besteding van het geschonken geld. Op deze manier treedt het Cultuurfonds op als intermediair tussen schenkers en aanvragers. Daarnaast zoekt het Cultuurfonds actief naar samenwerkingsmogelijkheden met partners zoals vermogensfondsen, intermediairs en publieke partijen, om cultuur, natuur en wetenschap in Nederland bij te staan.
 
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is al 75 jaar bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven en talent. Als inspirator van hedendaags mecenaat geven wij particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.
 
gerelateerde items