Postcode Loterij alleen voor grote goede doelen?

22 mei 2019, 06:00
Rodenhuis: 'Onze minimum bijdrage is € 500.000 en we willen niet dat organisaties afhankelijk worden van één donateur.'
Rodenhuis: 'Onze minimum bijdrage is € 500.000 en we willen niet dat organisaties afhankelijk worden van één donateur.'
Met de opbrengsten van de Nationale Postcode Loterij wordt 50% uitgekeerd aan goede doelen. Dit jaar ging er 370 miljoen euro naar 107 goede doelen. Daarvan komt 80% bij de vaste beneficiënten en zo’n 20% is bestemd voor eenmalige schenkingen en extra projecten. Over aanvragen bij dit zogenaamde open loket ging het webinar op 16 mei. Wat moet je weten over aanvragen van de Goede Doelen Loterijen? Het webinar werd gegeven door Deny de Jong en Marieke Rodenhuis. Partin keek mee, natuurlijk met het oog op mogelijkheden voor particuliere initiatieven, en schreef onderstaand verslag.
 
Ongeoormerkt
De filosofie van de Goede Doelen Loterijen, naast de Nationale Postcode Loterij ook Vriendenloterij en Bankgiro Loterij, weerspiegelt zich in de aanvraag en toekenning van de projecten. Er is geen format, want goede doelenorganisaties zijn deskundig op hun vakgebied en dus professioneel genoeg om zelf te weten waarom, hoe en wat. De financiering is ongeoormerkt maar wel gericht op impact. Dus worden echte oplossingen geboden. Verder ligt de focus op meerjarige initiatieven waarbij slagvaardigheid, draagvlak en innovatie belangrijk zijn.

1 miljoen
Hoewel er geen formats voor aanvraag en verslaglegging gehanteerd worden, zijn er wel een paar pittige criteria. Zo moeten de eigen inkomsten ten minste 1 miljoen euro per jaar zijn. ‘Onze minimum bijdrage is € 500.000 en we willen niet dat organisaties afhankelijk worden van één donateur. Een organisatie moet daarom ook andere inkomsten hebben’, lichtte Rodenhuis toe. Eigen vermogen hoort daar overigens niet bij. Daarentegen is het hebben van ANBI of Erkenning Goed Doel geen formele vereiste, maar meende Rodenhuis: ‘Het zou vreemd zijn als een organisatie die 1 miljoen euro aan inkomsten werft geen ANBI-status en CBF Erkenning zouden hebben.’
Bovendien focust Goede Doelen Loterijen niet alleen op het project, maar minstens zoveel op de organisatie, zoals trackrecord, maar ook governance. Enerlei toezicht op inkomsten en uitgaven wordt als belangrijk gezien. En dat zijn voorwaarden die ook het CBF hanteert. Logisch dan dat een aanvragende organisatie een Erkend Goed Doel is. Kortom: bij geen Erkenning Goed Doel moet in een aanvraag duidelijk uitgelegd worden waarom dat zo is.
 
Stichting DOEN
Vooral de 1 miljoengrens zal voor meerdere kleine goede doelen een brug te ver zijn. Toch is het niet ondenkbaar dat in de toekomst naast Young Africa, die dit jaar een van de begunstigden was, ook andere PI deze grens overgaan en dus kansen maken.
Gerelateerd aan de Goede Doelen Loterijen is o.a. Stichting DOEN. Met de jaarlijkse bijdrage van de Postcode Loterij ondersteunt DOEN initiatieven op het terrein van duurzame ontwikkeling en sociale cohesie. Zij werkt aanvullend op- en in het verlengde van de loterijen. Organisaties die dus niet in aanmerking komen voor rechtstreekse steun van de loterij kunnen mogelijk ondersteuning krijgen van Stichting DOEN.

(Bron: Partin)
gerelateerde items